19 de gener de 2021 19/1/21

El consell gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa renova els càrrecs

El consell gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa renova els càrrecs - (foto 1)

    El consell gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa s'ha reunit en sessió extraordinària per a constituir el consorci i elegir la presidència i vicepresidència, que ha recaigut en la Vall d'Uixó i Moncofa, respectivament.

    També s'han acordat altres punts de l'ordre del dia com el nomenament de membres de la Comissió Permanent de Direcció del Consorci, òrgan que es reunirà una vegada al mes com a mínim. Així mateix, s'ha donat llum verda a la periodicitat de les sessions del Consell Rector, que s'han fixat en una vegada per semestre. A més, s'ha designat el secretari i interventor del Consorci, que pertanyeran a l'Ajuntament de la Vall d'Uixó.

    Pujar