22 d’octubre de 2020 22/10/20

El Ple de Moncada aprova el Pla d'Igualtat de Recursos Humans per als pròxims quatre anys

El Ple de Moncada aprova el Pla d'Igualtat de Recursos Humans per als pròxims quatre anys - (foto 1)

  El Pla d’Igualtat de Recursos Humans va ser aprovat per unanimitat dels grups municipals en el Ple de l’Ajuntament celebrat el dijous 28 de febrer.

  Per a la seua realització, es va dur a terme un diagnòstic de situació i es va elaborar entre els mesos de maig fins a gener de 2019. La vigència del Pla d’Igualtat serà de 4 anys (2019-2023)

  Per a la confecció del diagnòstic es va realitzar un anàlisi de diferents aspectes imprescindibles, com la promoció, la conciliació, la estructura salarial, la representació o presència equilibrada en els òrgans de presa de decisions.

  També es va dur a terme una anàlisi Intern de la organització amb perspectiva de gènere, per a determinar fortaleses, com la presència equilibrada de dones i homes en la unitat de deport o el alt percentatge de dones en la policia en comparació a altres municipis, i oportunitats, com el fet de tornar a recuperar les competències municipals en matèria d’igualtat i violència de gènere.

  El objectiu principal del Pla d’Igualtat és garantir una igualtat de gènere efectiva en totes les polítiques que dugui a terme el Ajuntament de Moncada, en tots els centres de treball i tots els nivells.

  Per això, es necessari treballar els següents eixos:

  -Transversalitat

  -Selecció i Promoció del personal

  -Formació

  -Conciliació de la Vida Personal, Familiar i Laboral

  -Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals

  -Protocol d’Assetjament Sexual i Assetjament per raó de Sexe

  -Comunicació

  -Estructura Salarial

  -Violència de Gènere

  Per aconseguir la igualtat real dins de l’Ajuntament són necessàries accions específiques estructurades en els eixos anteriors.

  Pujar