Castellano

Massamagrell millora l'accés als nínxols del cementeri municipal

    L'Ajuntament ha adquirit cinc noves escales per al Cementeri Municipal amb sistemes de seguretat especials que redueixen el risc de caiguda dels que les facin servir per accedir a nínxols elevats. Les noves escales disposen de rodes a terra i de sistema de frenada que impedeix el lliscament.

    El sistema utilitzat en l'actualitat per a l'accés a aquests nínxols és una escala d'un tram recolzada a la paret o el nínxol, "el que suposa un elevat risc de caiguda". "Per tot això es fa necessària la seva substitució per un altre sistema més segur, i que amb aquestes adquisicions faciliten l'accés a les files altes de nínxols d'una manera segura, així com el seu desplaçament al punt desitjat sense necessitat d'un gran esforç.", al·lega el regidor de Cementeris D. Damián Crespo Pérez, que dedica 5.324 euros per al seu adquisició en les millores del Cementiri Municipal, estant també prevista la compra d'un elevador manual per a la realització d'enterraments en breu.

    Per la seua part, l'alcalde Pep Galarza, afirma que se sent orgullós de que s'estiga cuidant una de les zones del municipi que es trobava pendent de remodelació.

    Pujar