3 de desembre de 2020 3/12/20

Manises millora la neteja de la ciutat

  L'Ajuntament de Manises ha aprovat a l'últim plenari celebrat ahir per la vesprada a la ciutat, la modificació del contracte amb l'empresa FCC amb la finalitat de millorar les condicions del mateix i millorar els serveis de la ciutadania de Manises.

  La proposta ha sigut aprovada amb els vots a favor d' APM-Compromís, PSOE, Sí Se Puede i EU, i l'abstenció del PP i del regidor no adscrit.

  Anys enrere, la quantia del contracte de neteja anava augmentant periòdicament sense augmentar els serveis proporcionalment, de manera que la solució que va trobar l'anterior equip de govern va ser deixar la quantia econòmica fixa i traure del contracte serveis que abans estaven inclosos. D'aquesta forma, els serveis exclosos es pagaven de forma extraordinària o directament no es feien, motiu pel qual Manises va arribar a la situació de brutícia i deixadesa actual.

  Aquesta modificació del contracte implica també un augment de personal, és destacable que des de l'any 2011 es comptava amb 26 peons, 7 conductors i 4 administratius, aquesta xifra enguany ha augmentat arribant a 30,5 peons per tal de mantenir més neta i cuidada la ciutat. Aquest increment de personal permetrà incloure zones com alguns carrers situats al barri del Carme, altres prop del Barri Santa Fèlix i la primera filera del polígon de l'aeroport.

  Respecte a l'arreplegada de fem , s'incrementarà la recollida a tots els dies de l'any, inclosos el 25 i 31 de desembre dies en els quals abans no es retirava el fem dels carrers.

  La recollida selectiva s'incrementa a dos serveis setmanals per cada tipus de recollida així com el vidre s'arreplegarà setmanalment en compte de quinzenalment com fins ara.

  Segons paraules del regidor responsable de l'àrea, Rafael Mercader «una volta al mes es netejaran tots els contenidors de RSU de la ciutat de Manises i una volta a la setmana es farà la neteja de contenidors selectius».

  Quant els polígons, és destacable la incorporació d'un peó de neteja que recolzarà manualment i amb una bufadora la neteja que fa el camió amb una periodicitat de tres voltes per setmana.

  També les urbanitzacions de la ciutat disposaran d'un servei de neteja tres voltes per setmana que estarà recolzat manualment amb un operari de neteja.

  Altra novetat que s'inclou en les condicions del contracte és l'adquisició d'una màquina Hidronetejadora que funcionarà amb aigua a pressió per tal de mantenir net el mobiliari urbà, netejar les fonts i pintades així com l'orina dels gossos.

  A més, s'incorpora a aquest nou operatiu de neteja el clavegueram per evitar panderoles, bitxos i olors desagradables i també la neteja d'abocaments incontrolats així com una neteja especial amb motiu de la celebració de les festes patronals.

  Altre aspecte important és la recollida d'estris, en l'actualitat es passa 3 voltes per setmana, al ser insuficient, la periodicitat d'aquest servei s'incrementarà fins a 6 voltes per setmana per tal de millorar la imatge dels nostres carrers.

  El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manises, Rafael Mercader, ha afegit que «anem a recuperar tots els serveis que en 2012 el Partit Popular va traure del contracte de neteja i això permetrà millorar l'estructura econòmica dels pressupostos ja que ens permetrà saber anticipadament la despesa que anem a tindre» També ha destacat que «es millorarà la neteja diària, s'ampliarà la quantitat de personal de neteja així com la freqüència de recollida de mobles i la neteja de polígons i urbanitzacions, entre altres punts a destacar dins de tot el contracte».

  Pujar