19 d’octubre de 2020 19/10/20

Comencen les obres en el Centre de Convivència de San Francesc per a adaptar-lo a la normativa vigent

Comencen les obres en el Centre de Convivència de San Francesc per a adaptar-lo a la normativa vigent - (foto 1)

    El Centre Municipal de Convivència de San Francesc, a Manises, serà pròximament reformat per a adaptar les seues instal·lacions a l'actual normativa i que així puga reobrir les seues portes al més prompte possible.

    En primer lloc, es reformarà la instal·lació elèctrica de tota la llar, canviant el cablejat a lliure d'halògens. Això permetrà una major seguretat en cas d'incendi al no propagar el mateix ni emetre gasos tòxics. A més es redistribuiran els circuits d'enllumenat i el quadre general. També està contemplada la instal·lació d'un recuperador de calor per a garantir la ventilació de la sala principal amb la major eficiència energètica.

    D'altra banda, s'instal·larà un sistema d'extinció automàtica en la cuina del bar conforme exigeix la norma. Finalment, els banys seran reformats per a adequar-los a la vigent normativa d'accessibilitat. Al bany adaptat s'augmentaran les dimensions i es garantirà un millor accés.

     

    Pujar