19 de gener de 2020 19/1/20

L'Ajuntament inicia les obres d'enderrocament d'edificis ruïnosos de la UE-14

  Han començat les obres d'enderrocament de la UE-14 contractades per l'Ajuntament de Llíria, de manera subsidiària per 94.381 euros, per raons de seguretat i salubritat d'esta unitat d'actuació que es prolonga en paral·lel al carrer València des de l'entrada per Benissanó. Els treballs contemplen el desmuntatge de les plaques de fibrociment amb amiant, l'enderrocament de la totalitat dels edificis ruïnosos, el desviament de la línia elèctrica i es garantirà un accés segur del camí agrícola.

  "Estes actuacions les assumeix l'Ajuntament per responsabilitat i en defensa dels interessos tant municipals com dels propietaris de sòl en eixe PAI", ha declarat l'alcalde Manolo Civera, qui ha afegit que "la UE-14 és una més de les múltiples unitats d'execució que es van iniciar fa més d'una dècada i que han quedat a la deriva i en una situació que hem de depurar i demanar responsabilitats. Vam Encarregar una liquidació externa i les conclusions són que va haver-hi un excés de quotes urbanístiques de quasi 800.000 euros, per obra no executada. Arran d'eixos informes, l'Ajuntament va suspendre, al gener del passat any, amb caràcter cautelar el procediment d'apremi per quotes impagades als propietaris, fins que queden resoltes totes les qüestions i dubtes tant tècnics com jurídics que es desprenen de l'auditoria".

  L'alcalde de Llíria ha declarat que "donarem trasllat del resultat de l'auditoria als òrgans corresponents amb l'objectiu de depurar les presumptes irregularitats de les quals ens adverteix l'estudi encarregat i demanar les responsabilitats que hi haguera. I atés que no és este l'únic cas que anem coneixent detalladament de les conseqüències de la gestió urbanística desenvolupada per l'anterior equip de Govern, continuarem auditant totes i cadascuna de les unitats d'execució que apunten a fets similars".

  ocultar
  L'Ajuntament inicia les obres d'enderrocament d'edificis ruïnosos de la UE-14
  Pujar