17 de gener de 2021 17/1/21

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó congela l’IBI per a l’any 2020

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó congela l’IBI per a l’any 2020 - (foto 1)
  • El motiu de la congelació es mantenir els paràmetres d’estabilitat pressupostària que marca el Ministeri d’Hisenda

MÉS FOTOS
L’Ajuntament de la Vall d’Uixó congela l’IBI per a l’any 2020 - (foto 2)

L’Ajuntament de la Vall d’Uixó congelarà l’Impost sobre Béns Immobles urbans per a l’any 2020 d’acord amb els paràmetres d’estabilitat pressupostària fixats pel Ministeri d’Hisenda. «Durant els últims quatre anys hem baixat l’IBI una mitja de 45€ per ciutadà, el qual suposa que l’ajuntament ha deixat de recaptar 1’5 milions d’euros» ha explicat la regidora d’Hisenda, Zaida Moreno.

A més, el plenari municipal aprovarà aquesta vesprada dues modificacions d'ordenances municipals: una destinada a les famílies nombroses i un altra als vehicles de tracció mecànica.

En quan a la primera modificació, fins ara era un requisit imprescindible que tots els membres de la unitat familiar estigueren empadronats en el mateix immoble, pel que no es tenia en compte als pares i mares que estan separats o divorciats. Moreno assegura que amb aquesta modificació s’anul·larà aquest requisit sempre i quan es demostre que els titulars separats o divorciats tenen l’obligació de passar una manutenció.

La segona ordenança modificada és la que regula l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. A partir de l’1 de gener de 2020 ja no es bonificaran els cotxes que tinguen més de 25 anys, sols aquells que estiguen catalogats com a vehicles històrics. «Aquesta mesura es pren per motius mediambientals, ja que era contradictori que s’estiguera bonificant, per exemple, a cotxes híbrids i a la mateixa vegada també a cotxes que tenen més de 25 anys, que són els que més contaminen», destaca la regidora.

A partir de la propera setmana tots els titulars de cotxes de més de 25 anys rebran a casa una notificació amb els passos a seguir, per si volen fer el seu vehicle històric o bé donar-lo de baixa.

Pujar