24 de novembre de 2020 24/11/20

Justícia amplia el pla formatiu de l'IVAP amb cursos

  La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha publicat hui el pla complementari de formació de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) per al segon semestre de l'any 2017, que reforça l'oferta de cursos del pla d'acompanyament lingüístic al personal de l'Administració de la Generalitat i del pla d'acció en matèria de finançament europeu.

  La resolució de la Direcció General de Funció Pública explica que "tenint en compte les necessitats formatives detectades i les línies del Consell en la seua acció de Govern cal complementar l'oferta formativa en dos àmbits rellevants per a la ciutadania: per una banda el que garanteix la competència lingüística del seu personal empleat públic i per altra que els funcionaris disposen dels coneixements necessaris per a optimitzar l'accés als fons comunitaris", segons ha recordat la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà.

  En primer lloc, els cursos que ofereix l'IVAP reforcen l'àrea de valencià i multilingüisme amb activitats de formació i acompanyament lingüístic necessàries per a garantir l'aplicació del Decret 61/2017, de 12 de maig, del Consell, pel qual es regulen els usos administratius i institucionals de les llengües oficials en l'Administració de la Generalitat i sobretot, l'efectivitat de la ciutadania a ser atesa en valencià. La finalitat última és "acompanyar el personal de l'Administració de la Generalitat en un procés d'aprenentatge que té posat l'objectiu en l'autonomia lingüística en les dues llengües oficials", ha indicat Coscollà.

  D'un altre costat, els nous cursos en matèria de finançament europeu pretenen aconseguir que la Comunitat Valenciana es constituïsca en un referent per la seua eficàcia en la gestió dels distints programes i per l'eficàcia i qualitat dels projectes europeus desenvolupats, perquè aquests coadjuven en la transformació del model socioeconòmic valencià, que gravite en el coneixement i la innovació, reduïsca les desigualtats i millore la sostenibilitat mediambiental i la qualitat de vida de la ciutadania.

  El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 31 d'agost, i les sol·licituds es presentaran a través de l'adreça d'Internet consultar aquí


  Pujar