1 de desembre de 2020 1/12/20

La Inspecció de Treball realitzarà campanyes en 2020 contra l'economia irregular amb especial recalcament en el sector tèxtil

  • El Consell va aprovar un conveni amb la finalitat que la Policia Autonòmica de la Generalitat col·labore amb la Inspecció de Treball en la lluita contra l'economia submergida

  • Gardey: “Amb aquestes actuacions donem prioritat a la lluita contra l'economia submergida”

La Inspecció de Treball realitzarà campanyes en polígons contra l'economia irregular, amb especial recalcament en les empreses del sector tèxtil. Així ho ha aprovat la Comissió Mixta de Planificació, constituïda entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que regula la col·laboració de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunitat Valenciana amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de lluita contra el frau a la Seguretat Social i l'ocupació irregular.

D'aquesta manera, el primer trimestre de 2020 es duran a terme campanyes contra l'economia irregular en polígons de la Comunitat, en les quals es realitzaran controls d'ocupació (altes de Seguretat Social), verificacions de la contractació utilitzada i de prevenció de riscos laborals, posant especial èmfasi en aquesta ocasió en el sector tèxtil.

El director general del Treball, Gustavo Gardey, ha declarat que, amb aquesta Comissió Mixta de Planificació, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball “pretén donar prioritat a la lluita contra l'economia submergida pel triple impacte que té; en les condicions de treball primer, però també en la sostenibilitat de la Seguretat Social així com en l'enfortiment de la competència lleial entre empreses en el mercat de treball”.

Cal recordar que el Consell va aprovar un conveni entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social amb la finalitat que la Policia Autonòmica de la Generalitat col·labore amb la Inspecció de Treball en la lluita contra l'economia submergida.

La col·laboració de la Policia Autonòmica ha permés multiplicar el nombre d'actuacions específiques contra l'explotació laboral i també que els casos d'economia submergida que es detecten en el transcurs de la resta d'activitats que exerceixen els agents no queden impunes, com pot ocórrer en aquests moments.

La Comunitat Valenciana és la primera autonomia on s'arbitra aquesta col·laboració institucional, després de la petició de la Generalitat.

Pujar