18 de gener de 2021 18/1/21

Els inquilins de l'habitatge públic de la Generalitat no pagaran el lloguer si han perdut el seu treball

Els inquilins de l'habitatge públic de la Generalitat no pagaran el lloguer si han perdut el seu treball - (foto 1)
  • La mesura repercutirà en 14.000 famílies el que comporta beneficiar a unes 50.000 persones en la Comunitat

El vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, ha anunciat que cap persona inquilina d'habitatge públic de la Generalitat, que haja perdut el seu treball o ingressos conseqüència de la crisi sanitària i econòmica del coronavirus, perdrà el seu habitatge "perquè serà bonificada, no es tracta d'una moratòria, sinó que se'ls exonerarà del pagament del lloguer al cent per cent".

El vicepresident ha manifestat que "les persones afectades veuran bonificada la quota de lloguer públic mentre dure aquesta situació d'extrema dificultat, de manera que pagar el lloguer no siga una preocupació, ni que aquestes persones hagen de decidir entre pagar el lloguer o atendre altres despeses de primera necessitat".

En l'actualitat, el parc públic d'habitatge de la Generalitat està format per 14.000 immobles, dels quals 12.676 són per a lloguer social, persones en risc d'exclusió social, i 1.367 en règim de lloguer assequible, és a dir, destinades a col·lectius vulnerables, per la qual cosa les mesures repercutiran en 14.000 famílies, i segons estimacions de la Conselleria, això suposa beneficiar a més de 50.000 mil persones en tota la Comunitat.

La iniciativa s'empara en el marc del Decret 75/2007, de 18 de maig, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament de Protecció Pública a l'Habitatge, -modificat pel Decret 90/2009, de 26 de juny- pel qual es donava llum verda al Reglament d'Habitatge de Protecció Pública.

Bonificació extraordinària i renovació de l'ordinària

Es tracta de dues bonificacions paral·leles. Una d'elles, amb caràcter extraordinari, es refereix a una bonificació durant 3 mesos del pagament del lloguer d'habitatge públic per a famílies en cas de pèrdua definitiva d'ocupació o perduda temporal (ERTE) o d'ingressos.

L'altra, l'ordinària, serà una pròrroga de la bonificació del lloguer d'habitatge públic a persones inquilines que ja la tingueren concedida en data 14 de març de 2020. En aquest cas, és una renovació de l'aplicada amb caràcter anual per a adequar la quota del lloguer als ingressos de les famílies més vulnerables.

La pròrroga de l'ordinària té tota la justificació, segons ha subratllat el director general de l'Entitat Valenciana de l'Habitatge i Sòl (EVha), Alberto Aznar, "en tant aqueixes persones a les quals se'ls aplica són les que es troben en situació de major vulnerabilitat d'entre els inquilins d'habitatge públic".

El EVha posarà a la disposició de les persones inquilines i dels serveis socials municipals, un formulari de sol·licitud que s'acompanyarà de la documentació que acredite la pèrdua d'ocupació i d'ingressos.

Serà entregat de manera telemàtica i, en la mesura que siga possible, s'habilitarà atenció presencial per a atendre aquelles persones que no disposen d'internet. La resolució s'aplicarà a partir de la quota de lloguer del mes d'abril.

Pujar