2 de desembre de 2020 2/12/20

Igualtat multiplica per quatre les ajudes a persones amb diversitat funcional

Igualtat multiplica per quatre les ajudes a persones amb diversitat funcional - (foto 1)
  • Destina 1,2 milions d'euros per a ajudes tècniques i productes de suport, eliminació de barreres, adaptació de vehicles i ajudes per a transport

La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat el pressupost de les ajudes per a la promoció de l'autonomia personal destinades a les persones amb diversitat funcional, multiplicant per quatre la línia establida per a enguany amb l'objectiu que més persones puguen accedir a aquestes subvencions dirigides a l'eliminació de barreres arquitectòniques o l'adaptació de vehicles, entre altres accions.

La directora general de Diversitat Funcional i Salut Mental, Elena Albert, ha explicat que la quantitat destinada enguany per a les ajudes recentment convocades “ascendeix a 1,2 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 243 per cent si es compara amb la quantitat de 348.970 euros assignada l'any passat”.

L'objectiu d'aquest increment, ha assenyalat la directora general, és que cada vegada “siguen més les persones amb diversitat funcional que puguen accedir a aquestes ajudes” que, segons ha explicat, “faciliten l'autonomia a persones amb problemes motors o sensorials, propiciant el seu manteniment en el propi entorn familiar i afavorint les seues relacions i la integració en la societat”.

Es tracta de prestacions econòmiques per al desenvolupament personal que abasten quatre modalitats diferents: ajudes tècniques i productes de suport, les destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar; ajudes per a l'adaptació de vehicles i les dirigides per al transport.

Elena Albert ha assenyalat que per a la concessió d'aquestes ajudes es valoren diferents criteris atesa la situació econòmica, la situació funcional, tenint en compte el grau de discapacitat i grau de dependència, així com la situació dels sol·licitants en relació amb l'entorn familiar i social.

Quantia de les ajudes

Les quanties màximes concedides s'estableixen d'acord amb la mena d'ajuda. En el cas de les destinades a l'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport com a cadires de rodes elèctriques, grues o audiòfons la quantitat pot oscil·lar entre els 1.200 euros als 2.100.

Per a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar les quantitats màximes atorgades són de 2.800 euros en el cas que l'adaptació siga en el bany, i 4.000 euros per a la supressió de barreres en qualsevol part de l'habitatge.

Finalment es concedeixen 1.500 euros per a l'adaptació de vehicles de motor i 60 euros al mes o 720 euros a l'any per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

L'any passat es van concedir un total de 633 ajudes d'aquestes característiques, 443 a la província de València, 83 en la de Castelló i 107 a la província d'Alacant.

Pujar