29 de novembre de 2020 29/11/20

Igualtat destinarà 12,79 milions d'euros al Pacte Valencià contra la Violència de Gènere

  La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives destinarà un total de 12.793.881,78 euros del seu pressupost del pròxim any 2018 a l'impuls de les mesures i accions plantejades en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista concernents a aquest departament.

  Segons ha explicat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, amb aquest increment pressupostari per a 2018 es dóna resposta a la cinquena de les línies estratègiques del pacte, referent a "dotar d'un pressupost estable" a la lluita contra les violències masclistes, complint així amb el que han demanat les associacions feministes.

  L'objectiu del Consell, ha precisat Oltra, és construir "un autèntic sistema integral de prevenció, atenció i seguiment de les víctimes de violència de gènere" i ha destacat que el pacte compta amb 293 mesures encaminades a eradicar la violència de gènere i masclista. Es tracta, ha aclarit, de "un pacte transversal" i, per açò, a aquesta partida pressupostària se sumaran les dotacions que cada conselleria destina a l'emplene de les mesures que li competeixen.

  Des de la Generalitat, es considera "clau" la dotació de recursos específics per a l'atenció i intervenció en víctimes de violència de gènere. En aquest sentit, ha assenyalat a més que s'han dissenyat uns pressupostos amb perspectiva de gènere que incloguen, en totes les conselleries, mesures de prevenció, sensibilització i detecció, així com promoció de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

  Concretament, la Conselleria d'Igualtat incrementa el pròxim any un 18% el pressupost que es destina a la gestió dels serveis i centres posats a la disposició de l'atenció a les dones, especialment a aquelles que són víctimes de violència o que es troben en situació o en risc d'exclusió, i destina per a açò en 2018 en el capítol II un total de 10.379.881,78 euros.

  Així, s'inclou el finançament de les gestions integrals del centre Recuperació Integral València, del centre Emergències València, del centre Recuperació Integral Alacant, dels centres Emergència Alacant, així com de la Gestió integral de tres habitatges tutelats València i del Centre Recuperació Integral Castelló.

  En aquest apartat, una de les inversions més rellevants són els 5 milions d'euros per a la gestió dels centres Dona 24 Hores de València, Dénia, Castelló, Alacant i Torrevella, i l'ampliació de la xarxa de recursos assistencials conforme el previst en el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista per un import de 2.108.562,12 euros.

  Paral·lelament, Igualtat destina el pròxim exercici 78.300 euros a finançar la gestió de tallers de prevenció de violència gènere, un estudi sobre violència de gènere a la Comunitat valenciana i als actes de commemoració del Dia Internacional contra Violència de Gènere.

  Respecte del capítol IV de subvencions, Igualtat preveu destinar per a 2018, un total d'1.700.000,00 euros. En aquest sentit, Oltra ha destacat que el fons d'emergències contra la violència sobre la dona s'incrementa en un 150 per cent i disposarà de 250.000 euros per a ajudes econòmiques immediates de pagament únic a les víctimes de violència perquè poden atendre les seues necessitats més urgents.

  També s'ha incorporat en el pressupost una de les mesures que contempla el pacte, com és la d'equiparar les indemnitzacions a les víctimes de violència masclista amb les quals reben les víctimes del terrorisme. D'aquesta manera la quantia passarà dels 6.000 euros actuals a 75.000.

  D'altra banda, la línia per a fer front a les ajudes per a garantir els drets econòmics de les dones víctimes de violència de gènere amb especials dificultats per a obtenir una ocupació, pansa de 600.000 euros a 850.000 euros, un 41,67 per cent més.

  Respecte al capítol VI dirigit a obres i equipament, en 2018 Igualtat preveu una dotació econòmica de 714.000,00 euros per a diversos centres, entre ells, el centre Recuperació Integral Alacant, el de Recuperació Integral i la Vivenda Tutelat de Castelló, el centre Emergència i les 3 Vivendes tutelades de València, Centre Emergència Alacant, Centre Recuperació Integral València, Centres Dona 24 Hores, i altres edificis administratius.

  Sobre aquest tema, Oltra ha ressaltat que aquestes ajudes tenen des de 2017 la consideració de crèdit ampliable en els pressupostos de la Conselleria, iniciativa que continua en 2018, la qual cosa permet poder renovar-la tantes vegades com siga necessari en el cas que les partides previstes s'esgoten.

  Es tracta d'una mesura adoptada pel Consell per a canviar les polítiques i esmenar situacions i mesures injustes de l'anterior executiu, com també l'eliminació del requisit d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per a poder accedir a les ajudes i indemnitzacions a les dones víctimes de violència de gènere.

  Pujar