24 de novembre de 2020 24/11/20

Igualtat destina 23,8 milions d'euros al pagament de prestacions dirigides a persones

  La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat aquest mes de juliol més de 23,8 milions d'euros al pagament de prestacions que tenen com a destinataris finals persones que es troben en situació de dependència, són perceptors de la renda garantida de ciutadania o cobren una ajuda per al pagament de serveis en el sector de diversitat funcional, entre altres circumstàncies.

  La secretària autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, Helena Ferrando, ha destacat que aquestes dades demostren que la prioritat d'aquest Consell és "rescatar a persones" que estan en unes condicions d'especial vulnerabilitat, en les quals també es troben els xiquets i xiquetes tutelats per la Generalitat o les dones víctimes de violència de gènere.

  Ferrando ha destacat que un dels pagaments més importants és el que s'ha consignat per a pagar el sistema d'atenció a la dependència, al que en el mes de juliol s'han destinat un total de 21,6 milions d'euros per a sufragar les prestacions i serveis als quals tenen dret les 58.219 persones que en aquests moments tenen reconeguda algun tipus d'ajuda.

  En aquest sentit, ha indicat que en aquests dos anys la llista d'espera s'ha reduït en prop de 16.781 persones, i ha ressaltat que tots els beneficiaris i beneficiàries estan cobrant la prestació o el servei al que tenen dret mensualment i al dia, no com succeïa amb l'antic govern, que tenia un retard de 2 o 3 mesos en el pagament de la subvenció.

  Ferrando ha destacat les mesures que s'han engegat per a millorar l'atenció a les persones depenents, com el nou model de valoracions, que ha permès millorar en un 52,7 per cent el nombre de valoracions realitzades en els cinc primers mesos de l'any respecte al mateix període de temps del 2014, passant de les 4.254 valoracions efectuades aqueix any a les 6.497 realitzades en 2017.

  Aquest nou model, ha explicat, està permetent agilitar molt el procés, igual que va a ocórrer amb l'engegada del nou decret del Consell que regula el reconeixement de la dependència i l'accés al sistema públic, i que estableix que en aquells casos en els quals les preferències exposades per la persona interessada coincidisquen amb l'informe social d'entorn, s'emetrà automàticament la resolució del programa individual d'atenció (PIA).

  Aquesta coincidència es produeix en el 90 per cent dels casos, segons ha explicat la secretària autonòmica, qui ha assegurat que d'aquesta manera s'estima que podrà reduir-se el temps de tramitació entre 1 i 2 mesos.

  Renda garantida

  Entre els pagaments d'aquest mes, també s'han destinat 1,2 milions d'euros a lla renda garantida de ciutadania, que se sumen als 33,1 milions d'euros que ja s'han destinat a sufragar aquest ajuda, a la qual ja tenen dret 14.902 titulars, que sumats als beneficiaris, dóna un total de 35.808 persones que poden considerar-se destinataris d'aquesta prestació.

  Aquestes xifres, ha indicat la secretària autonòmica, contrasten amb les d'altres anys, com a 2013, quan en el mateix període de temps només es van tramitar ajudes per valor d'1,7 milions d'euros, a pesar que aquest va ser un dels "pitjors anys de la crisi, quan moltes persones, en una situació d'extrema vulnerabilitat, esperava que els seus governants els tingueren com a prioritat".

  Així mateix, entre les partides destinades a persones que ha pagat aquest mes la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, es troben els 278.269 euros destinats a les prestacions que es concedeixen a aquelles famílies que tenen acollit a un xiquet o a una xiqueta tutelada per la Generalitat, i que, igual que succeeix amb renda i amb dependència, tenen la consideració de crèdit ampliable.

  Açò vol dir que en aquells casos en què els fons pressupostats a principi d'any s'esgoten, es poden sol·licitar quantes ampliacions siguen necessàries per a atendre les necessitats de la ciutadania, ha assenyalat Ferrando, qui ha incidit que el Consell del Botànic té clar que el pagament d'aquestes ajudes no es tracta d'una mera gestió burocràtica sinó que implica el reconeixement d'un dret de les persones més vulnerables.

  Les prestacions per a persones amb diversitat funcional també han sigut substanciades aquest mes amb el pagament de 445.868 euros, i les dones víctimes de violència de gènere han rebut ajudes per 53.676 euros.

  Pujar