22 de gener de 2021 22/1/21

Igualtat destina 343.400 euros a programes especialitzats en dones en situació de risc o exclusió social

  La Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives ha destinat un total de 343.400 euros per a programes i projectes desenvolupats per entitats sense ànim de lucre relatius a serveis socials especialitzats en dona en situació o risc d'exclusió social desenvolupats en 2017.

  En concret, s'han resolt les subvencions per a un total de 83 entitats de la Comunitat Valenciana que realitzen programes i projectes dirigits a millorar la situació psicosocial, la formació integral o integració social i laboral de dones que es troben en situacions de major vulnerabilitat.

  Cal destacar que enguany el pressupost destinat a aquestes ajudes s'ha incrementat en un 14,5% respecte als 300.000 euros que es van destinar en 2015, increment que ha permès beneficiar a 20 entitats més que aqueix any.

  Aquestes subvencions de la Conselleria van destinades a finançar les despeses corrents derivades del desenvolupament de les actuacions específiques a dones, podent incloure en la seua realització, i depenent de l'àrea, a les filles o fills menors que d'elles depenguen.

  Concretament, els programes subvencionats estan relacionats amb àrees de foment de l'autoestima i promoció de l'autonomia personal, adquisició d'hàbits i habilitats personals, maternals i de relació.

  Així mateix, es financen programes d'adquisició d'hàbits i habilitats prelaborales bàsiques per al desenvolupament de la empleabilidad, atenció psicològica i social a nivell individual o en grup i atenció específica a dones embarassades i mares amb menors de tres anys.

  Per als criteris de valoració de les sol·licituds presentades, s'ha tingut en compte, entre altres aspectes, el compliment de les clausules socials incloses en la convocatòria de les ajudes, com que l'entitat tinga contractada alguna dona víctima de violència de gènere, amb discapacitat igual o superior al 33% o en risc d'exclusió social, que dispose de certificat o distintiu empresarial en matèria d'igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

  Pujar