23 de novembre de 2020 23/11/20

La hipoteca mitjana en la Comunitat Valenciana és de 461 euros mensuals

La hipoteca mitjana en la Comunitat Valenciana és de 461 euros mensuals - (foto 1)

  La Comunitat Valenciana va liderar durant 2019 el nombre de compravendes per cada mil habitants. És el que es coneix com a activitat immobiliària relativa, aquella que mesura el nombre de compravendes registrades en funció de la seua població. La regió va registrar en 2019 un total de 15,19 compravenda d'habitatges per cada mil habitants, per davant de La Rioja (11,89), Balears (11,88) i Andalusia (11,87). Espanya va descendir lleugerament en aquest apartat, passant de 11,06 en 2018 a 10,8% l'any passat. En aquest temps, la província d'Alacant ha liderat també la classificació provincial espanyola, amb una quota que aconsegueix quasi el 20%, mentre Castelló apareix tercera amb 15,5.

  En termes absoluts, la Comunitat Valenciana va ocupar el tercer lloc per davant fins i tot de Madrid, gràcies a les 75.151 compravendes registrades de gener a desembre. D'elles, 10.432 van correspondre a habitatge nou i 64.719 a habitatge usat. Per províncies, Alacant va ser tercera amb 36.889 operacions, València cinquena (29.455) i Castelló va registrar 8.807 transaccions. En habitatge nou la regió valenciana va ser quarta, mentre en habitatge usat va ocupar la tercera posició del rànquing autonòmic. En tota Espanya es van signar 503.875 compravendes, un 2,5% menys que en l'exercici anterior, la primera disminució que es produeix en els últims cinc anys.

  Les dades han sigut publicats hui a Madrid pel Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d'Espanya, en el ‘Anuari Immobiliari Registral’ corresponent a 2019.

  Venda a estrangers

  Durant 2019, els estrangers que més habitatges van adquirir en la Comunitat Valenciana van ser els britànics, seguits de belgues, suecs, francesos i russos. La regió va duplicar àmpliament la quota mitjana nacional de compra estrangera (12,45%), amb un percentatge del 27,08%. Se situa així com la segona comunitat en demanda estrangera d'habitatge només per darrere de Balears. Alacant va liderar aquest capítol amb una quota del 42,28%, seguida a distància de la resta de províncies espanyoles. Tant Castelló (12,61%) com València (11,67%) es van situar per damunt de la mitjana nacional. A Espanya els ciutadans estrangers van comprar 63.000 habitatges, lleugerament per davall del resultat de l'any anterior, en el qual van aconseguir les 65.400 operacions.

  Quant al percentatge de compra d'habitatge per estrangers d'import igual o superior al mig milió d'euros, a la regió valenciana va aconseguir el 2,1%, lluny de la mitjana nacional (situada en 6,1%) i a una distància considerable de Balears (21,6%).

  Superfície mitjana

  La superfície mitjana de l'habitatge transmés en 2019 en la Comunitat Valenciana ha sigut de 97,5 m², amb un lleugeríssim increment respecte a l'any anterior. Un 83% dels habitatges tenien més de 60 m², mentre el percentatge de pisos de més de 80 m² superava el 55%. A Espanya, per part seua, la superfície mitjana de l'habitatge va quedar fixada en 98,7 m².

  Ús de l'habitatge

  Per a determinar la utilització de l'habitatge com bé d'inversió o d'ús, l'Anuari analitza el període mitjà de possessió de l'habitatge. En el cas valencià va ser de 16 anys i 4 mesos, un any més que la mitjana nacional, que amb 15 anys i 3 mesos va aconseguir el màxim de la seua sèrie històrica.

  Endeutament

  Amb 40.249 constitucions d'hipoteques sobre habitatge anotades, la Comunitat Valenciana se situe quarta després de Madrid, Andalusia i Catalunya. Entre les quatre representen el 66,6% del total d'hipoteques sobre habitatge inscrites a Espanya. En el cas de la regió valenciana va suposar una pujada del 7,4%, sensiblement superior a l'increment mig espanyol, que va ser del +4%. Per províncies, València va ser tercera en aquest apartat amb 19.788 hipoteques, Alacant cinquena amb 16.291 i Castelló aconseguia les 4.170 hipoteques.

  L'import mitjà del crèdit hipotecari es va situar en 94.618 euros a la regió, l'onzé més baix, mentre a Espanya la mitjana aconseguia els 127.107 euros. Onze comunitats autònomes, entre elles la valenciana, es van situar per davall d'aquesta xifra.

  Accessibilitat

  La quota hipotecària mitjana mensual, que mesura el grau d'accessibilitat a l'habitatge, va anar de 461 euros a la regió valenciana i 591 euros de mitjana a Espanya. En el primer cas, amb un percentatge respecte al salari del 26,8%, mentre a Espanya aqueix percentatge pujava al 30,4%.

  Un 49% dels crèdits hipotecaris contractats a la regió durant 2019 presentaven un tipus d'interés fix, lleugerament per damunt del registrat a Espanya, on els tipus fixos aconseguien al 42,6% dels préstecs. La valenciana va ser la sisena comunitat amb major percentatge de préstecs a tipus fix.

  Hipoteques a estrangers

  En tota Espanya es van constituir en 2019 un total de 23.090 hipoteques a ciutadans estrangers, que van suposar el 6,4% del total d'hipoteques. Si unim el fet que el percentatge de compra d'habitatges per estrangers aconsegueix un 12,4%, és fàcil concloure que es tracta d'un col·lectiu que, en molts casos, compra el seu habitatge a Espanya a recursos propis.

  La Comunitat Valenciana va ser la segona regió amb major presència de contractació d'hipoteques sobre habitatge d'estrangers (20,5%), després de Catalunya (21,8%).

  Certificacions i dacions en pagament

  El nombre de certificacions d'habitatge per execució d'hipoteca va aconseguir les 5.338 en la Comunitat Valenciana, situant-se tercera després de Catalunya i Andalusia. En el cas de les dacions en pagament la xifra va aconseguir les 1.030, repetint posició encara que en aquest cas després d'Andalusia (primer) i Catalunya. A Espanya es van produir 27.065 certificacions i 5.863 dacions en pagament, un 11,5% menys en estiga últim cas que les registrades en 2018.

  Pujar