4 de desembre de 2020 4/12/20

El Govern fixa un preu màxim per a les màscares

El Govern fixa un preu màxim per a les màscares - (foto 1)
  • "L'objectiu és garantir que es puga accedir, de forma en condicions econòmiques no abusives als productes de protecció", explica Sanitat

El BOE publica aquest diumenge una ordre del Ministeri de Sanitat per la qual s'estableixen mesures excepcionals per a garantir l'accés de la població als productes d'ús recomanats com a mesures higièniques per a la prevenció de contagis pel COVID-19.

"L'objectiu és fixar les garanties suficients perquè els ciutadans puguen accedir, de forma informada i en condicions econòmiques no abusives, a determinats productes de protecció", ha explicat Sanitat en un comunicat.

En concret, l'ordre estableix el procediment per a la fixació de l'import màxim de venda al públic dels productes sanitaris (màscares quirúrgiques i guants), així com d'aquells productes necessaris (màscares higièniques i solucions hidroalcohòliques) per a la protecció de la salut de la població.

Es tracta d'un text que ha sigut treballat conjuntament pels Ministeris de Sanitat; Consum; Assumptes Econòmics i Transformació Digital; Hisenda; Indústria, Comerç i Turisme; la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC); així com amb les comunitats autònomes.

A partir d'ara, la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments serà qui, per acord, fixarà aqueix import màxim de venda al públic. Per a això, els seus membres es reuniran de manera telemàtica en sessió extraordinària en un termini de quaranta-huit hores des de la publicació d'aquesta ordre. L'import de cada producte serà publicat en el BOE.

Etiquetatge

A més, l'Ordre publicada hui determina la informació que ha d'establir-se en l'etiquetatge de les màscares higièniques. Entre les dades mínimes exigibles estan les dades de l'empresa; denominació del producte; contingut de l'envàs; composició; període recomanat d'ús; característiques essencials incloent talla si és pertinent; lot de fabricació; lloc de procedència; advertiments sanitaris; recomanacions d'ús, col·locació i manteniment; especificacions tècniques; eficàcia de filtració bacteriana i respirabilitat; i preu final.

Per raons justificades d'espai, les dades obligatòries podran figurar en les instruccions, fullets o documents que acompanyen al producte. La ciutadania haurà de fixar-se especialment en dos valors de l'etiquetatge: l'eficàcia de filtració bacteriana, és a dir, l'eficàcia que té la màscara com a barrera enfront de la penetració bacteriana, que ha de ser igual o superior al 90%. I en segon lloc, la respirabilitat, és a dir, la pressió diferencial que es necessita per a fer passar l'aire a través de la màscara. Ha de ser inferior al 60 Pa/cm².

En el cas de les màscares higièniques reutilitzables, l'etiquetatge ha d'indicar el nombre de rentades màxim així com un mètode de rentada o higienització. La venda unitària de màscares quirúrgiques que no estiguen empaquetades individualment només es podrà realitzar en les oficines de farmàcia garantint unes condicions d'higiene adequades que salvaguarden la qualitat del producte.

L'ordre estableix que la ciutadania “ha de disposar de la informació suficient per a la compra de productes que previnguen de la infecció, perseguint la finalitat que puga distingir entre els que sí que són adequats dels que no ho són i ha d'accedir als mateixos en condicions que eviten situacions abusives en el preu, atesa la situació actual del mercat”.

Quant a la informació al consumidor, és essencial que aquest puga diferenciar correctament la informació de l'etiquetatge. D'ací la necessitat que siga eficaç, veraç i suficient sobre les seues característiques essencials. Consulta ací l'ordre publicada en el BOE.

Pujar