27 de novembre de 2020 27/11/20

S'aprova una moció per a augmentar els pressupostos de l'Estat destinats a la lluita contra la violència de gènere

S'aprova una moció per a augmentar els pressupostos de l'Estat destinats a la lluita contra la violència de gènere - (foto 1)

  El ple de juny de l'Ajuntament de Godella va aprovar el passat dijous 29, amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU, Ciutadans i Canviem Entre Tots i l'abstenció del PP, una moció de Canviem Entre Tots per a demandar un augment en els pressupostos de l'Estat de 2017 destinats a la lluita contra la violència de gènere.

  Aquesta iniciativa va en la línia del moviment feminista del passat 19 de juny, #AlertaFeminista, on es demanava un augment fins als 120 milions d'euros a l'assignació pressupostària de l'Estat per a la igualtat i es denunciava la indolència del Govern central, institucions i poders públics.

  La moció es presenta davant «el nombre incessant de dones i criatures assassinades per violències masclistes en el que portem d'any, l'increment de denúncies (2,3%) i el nombre de dones en ordres de protecció i/o mesures cautelars (7%)». Així mateix, la quantitat assignada al Programa 232C Actuacions per a les prevencions de la violència de gènere, previst en el Projecte Pressupostos de l'Estat per a 2017, contínua sent un 2,20% menys que en 2010. D'altra banda, el pressupost destinat al Programa 232B Igualtat entre homes i dones, suposa un 41,20% menys que en 2010. Els 51,4 milions d'euros que sumen els dos programes són el 0,11% de les despeses públiques del Projecte de Pressupostos de l'Estat per a 2017 (443.133 milions d'euros).

  De no augmentar els pressupostos en 120 milions d'euros, el Programa 232C Violència de gènere seria una «burla i una ofensa a totes les dones que pateixen o han patit violència masclista», tal i com s'afirma a la moció. El grup CET denúncia, també, la ineficàcia del Grup de Treball de l'Observatori de Violència de Gènere del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, així com «fer política per a les dones sense les dones».

  La proposta de resolució comporta les següents demandes:

  -Instar al Govern de l'Estat a augmentar en els pressupostos generals de l'Estat 2017 l'assignació destinada, en els temes abans dits, tant per a la lluita contra la violència de gènere, com en relació a les polítiques d'igualtat.
  -Instar al ple a agrair públicament l'esforç realitzat per a les treballadores i treballadors d'aquest Ajuntament, els col·lectius i les ciutadanes i ciutadans de Godella, per a reforçar el tancament en aquest Ajuntament i les actes del dia 19 de juny per aquest motiu.

  Pujar