13 de novembre de 2019 13/11/19

L’Ecoparc mòbil visitarà Godella una vegada al mes, atenent la demanda veïnal

L’Ecoparc mòbil visitarà Godella una vegada al mes, atenent la demanda veïnal - (foto 1)

  A partir del pròxim mes d'abril, l'Ecoparc Mòbil de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) visitarà Godella una vegada al mes. S'atendrà així la petició que molts veïns han fet a l'Ajuntament, sol·licitant un espai per dipositar aquells residus d'origen domèstic que per la seua naturalesa no han de ser dipositats als contenidors convencionals.

  Aquest Ecoparc mòbil s'instal·larà en c/ Ramon i Cajal (just front el poliesportiu) i estarà obert en horari de matí i de vesprada. La propera visita tindrà lloc des del 4 al 6 d'abril. Per al que resta de l'any, seguiran les següents dates: del 9 a l'11 de maig, del 3 al 5 de juny, del 9 al'11 de setembre, del 3 al 5 d'octubre, del 4 al 6 de novembre, i del 28 al 30 de novembre.

  Els ecoparcs mòbils són espais on es poden portar gratuïtament els residus que no tenen cabuda en els contenidors tradicionals, amb la finalitat de facilitar i garantir la seua adequada gestió. Aquests són traslladats a unes plantes de reciclatge on molts dels seus components es recuperen.

  Gràcies a aquesta iniciativa de l'EMTRE, durant uns dies la ciutadania podrà dipositar-hi els residus domèstics especials, com piles alcalines i de botó, radiografies, termòmetres, càpsules de cafè, aerosols, oli de motor i de cuina, xicotets aparells electrònics, tubs fluorescents, cartutxos d'impressora, bateries, tòners, joguets elèctrics, trastos de xicotet volum, pintures, dissolvents, DVD/CD, telèfons mòbils i carregadors, roba i sabates, pantalles de plasma o LCD, i cintes magnètiques. No s'admetran residus voluminosos ni enderrocs (que s'hauran de gestionar als ecoparcs fixos), residus orgànics domiciliaris, pneumàtics, residus infecciosos, medicaments, residus radioactius, materials amb fibra de vidre ni materials amb fibrociment.

  ocultar
  L’Ecoparc mòbil visitarà Godella una vegada al mes, atenent la demanda veïnal
  Pujar