6 de juny de 2020 6/6/20

L'Ajuntament de Godella aprova totes les propostes presentades en el ple

L'Ajuntament de Godella aprova totes les propostes presentades en el ple - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  L'Ajuntament de Godella aprova totes les propostes presentades en el ple - (foto 2)

  En primer lloc es van aprovar per unanimitat les propostes d'aprovació del pla territorial municipal d'emergència i d'inundacions, presentades pel grup de govern.

  El Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions i d'Emergències té com a objectius principals valorar i analitzar les zones de risc del municipi per a poder previndre les conseqüències i minimitzar els efectes en situacions d'emergència.

  Tots els partits polítics van estar d'acord en la necessitat d'aprovar els plans d'emergència, encara que Unides Podem EU va sol·licitar “actualitzar alguns punts”.

  Quant a la moció del Partit Socialista del pin parental, en la qual es va debatre el dret a l'educació i la llibertat d'ensenyament, es va aprovar amb el suport de Compromís, PSOE i Unides Podem EU, el vot en contra del Partit Popular i l'abstenció de Ciutadans.

  D'altra banda, totes les forces polítiques van votar a favor del manteniment de les oficines municipals de registre civil, proposat per Unides Podem EU, i van defensar que el servei siga públic i gratuït.

  A més, es va aprovar la moció presentada pel grup de govern per a declarar l'emergència climàtica a Godella amb el suport de totes les forces polítiques, excepte de Unides Podem EU, que es va abstindre, per falta de concreció en la proposta.

  La proposta de nomenament dels membres del Consell Sectorial d'Urbanisme i Medi Ambient (CUMA) es va retirar per la falta dels currículums de les persones candidates en l'expedient.

  En despatx extraordinari, totes les forces polítiques, excepte Unides Podem EU, que es va abstindre, van estar d'acord a declarar la caducitat del procediment administratiu per a la cancel·lació de la programació dels sectors 31-32 “Cañada de Trilles” i la resolució de la seua adjudicació a la mercantil Cañada de Trilles S.L en haver transcorregut el termini màxim per a resoldre l'expedient.

  A més, la proposta del grup de govern d'adherir-se a l'IV Pla de Salut de la Comunitat Valenciana va tirar avant per unanimitat. Mitjançant aquesta afiliació l'Ajuntament de Godella tindrà certs avantatges, suport i assessorament de la Direcció General de Salut Pública, a més d'accés a determinades ajudes.

  Finalment, es va aprovar per unanimitat la sol·licitud a la Conselleria de Turisme la declaració com a festa d'interés turístic dels Castells de focs artificials, que se celebren el 24 d'agost, i clausuren les festes de Godella.

  Resum de votacions

  APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D'INUNDACIONS. APROVADA PER UNANIMITAT

  APROVACIÓ PLA TERRITORIAL MUNICIPAL D'EMERGÈNCIES. APROVADA PER UNANIMITAT

  PIN PARENTAL.

  Favor: Compromís, PSOE, Unides Podem EU

  Contra: Partit Popular

  Abstencions: Ciutadans

  DEFENSA DEL MANTENIMENT DE LES OFICINES DEL REGISTRE CIVIL. APROVADA PER UNANIMITAT

  DECLARACIÓ D'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.

  Favor: Compromís, PSOE, Partit Popular, Ciutadans

  Abstencions: Unides Podem EU

  NOMENAMENT MEMBRES CUMA 2020-2023. RETIRADA

  DESPATX EXTRAORDINARI.  CADUCITAT EXPEDIENT RESOLUCIÓ PAI SECTOR 31-32. APROVADA

  Favor: Compromís, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos

  Abstenciones: Unides Podem EU

  DESPATX EXTRAORDINARI. ADHESIÓ AL IV PLA DE SALUT 2016 -2020 DE LA COMUNITAT VALENCIANA. APROVADA PER UNANIMITAT

  DESPATX EXTRAORDINARI. PROPOSADA SOL·LICITUD DECLARACIÓ FESTA D'INTERÉS TURÍSTIC CASTILLO FOCS ARTIFICIALS 24 D'AGOST. APROVADA PER UNANIMITAT

  Pujar