18 de gener de 2021 18/1/21

L'Ajuntament de Godella aprova ajudes socials d'emergència per a famílies vulnerables

L'Ajuntament de Godella aprova ajudes socials d'emergència per a famílies vulnerables - (foto 1)
  • Les ajudes seran directes i la seua quantia variarà en funció del nombre de membres

L'Ajuntament de Godella ha aprovat ajudes municipals amb caràcter d'urgència per a mitigar les conseqüències socials i econòmiques derivades de l'actual crisi sanitària provocada pel Covid-19.

Les ajudes, que oscil·len entre els 300 euros per a les famílies monoparentals i els 500 euros per a les de més de cinc membres, estan destinades a satisfer les necessitats bàsiques de persones i famílies del municipi atesa la pèrdua o minva d'ingressos laborals.

El consistori ha establit un nou sistema extraordinari per a la concessió de les ajudes de manera que puguen sol·licitar-se de manera telefònica (963641152) o telemàtica, per a agilitar la seua tramitació, a través de l'àrea de serveis socials.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de la data de la publicació dels presents criteris fins a un mes després de la finalització de l'estat d'alarma.

L'expedient s'iniciarà pels professionals de Serveis Socials una vegada tinguen coneixement directe de les circumstàncies que justifiquen la concessió de l'ajuda, i els beneficiaris accediran a les ajudes a través d'un ingrés directe al compte bancari que la persona interessada haja indicat en la seua sol·licitud.

Pujar