29 de novembre de 2020 29/11/20

El ple de Godella es compromet amb les dones aprovant tres mocions per afavorir la igualtat

El ple de Godella es compromet amb les dones aprovant tres mocions per afavorir la igualtat - (foto 1)

  El ple de l'Ajuntament de Godella va aprovar ahir, en la sessió ordinària del mes de febrer, tres mocions en relació al Dia Internacional de la Dona, que es celebrarà el proper 8 de març, i també amb activitats distribuïdes al llarg de tot el mes, programades des de la regidoria d'Igualtat amb la col·laboració de les associacions de dones.

  En l'àrea econòmica, s'aprovà amb els vots de Compromís, PSOE i EU el reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2019 per poder alçar les objeccions de l'informe d'Intervenció i fer front al pagament d'una sèrie de factures i despeses pendents de l'exercici anterior. També va eixir endavant, amb el suport de Compromís, PSOE, EU i PP, la modificació de crèdits 1P/2019 per suplements de crèdits a finançar amb baixes per anul·lació (fons de contingència). Es tracta de suplementar les partides de caràcter retributiu del personal funcionari i laboral fixe de l'Ajuntament.

  Per unanimitat van eixir els sotmetiments a informació pública del Pla d'Actuació Municipal davant el Risc d'Inundacions i el Pla Territorial d'Emergències. Dos plans que venen per requeriment legal i que, com va recordar el regidor de Seguretat Ciutadana, Fernando Oliveros, el que s'aprova en esta sessió és únicament la primera fase, això és, el procés de sotmetiment a informació de la ciutadania.

  Estos plans tenen com a objectius fonamentals: l'elaboració de mapes de riscos atenent la vulnerabilitat del territori, la prevenció de les situacions de risc, la promoció de l'autoprotecció mitjançant la informació i sensibilització, la planificació de respostes enfront de possibles sinistres, l'establiment de l'estructura de coordinació en situacions de risc, la gestió de les telefonades d'emergència, la intervenció i correcció de les causes, la rehabilitació de les zones afectades, i la coordinació dels diferents serveis d'intervenció en emergències.

  Mocions

  Pel que fa a les mocions, la primera que es va aprovar fou la presentada pel grup Compromís sobre la reversió a ús públic de les instal·lacions del centre Reina Sofia de Godella, actualment d'ús militar. Tal i com es va defensar en el text de la moció, «es tracta de 45.000 m2 de sòl públic, sense cap ús relatiu a la Defensa nacional i que són utilitzats per una entitat privada amb finalitat recreativa».

  Amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU, CET i PP, i el vot en contra de Cs, es va aprovar sol·licitar al Ministeri de Defensa l'obertura d'un procés de negociació per la cessió de l'ús total o parcial, de les instal·lacions d'este centre al municipi de Godella, com a un pas previ a un acord definitiu sobre la seua propietat.

  D'altra banda, es van aprovar tres mocions relatives al Dia Internacional de la Dona. La primera d'elles fou la presentada pel grup de govern -a la qual es va adherir Canviem Entre Tots- per commemorar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona i promoure activitats dirigides a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones. La moció, que va aprovar-se amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU i CET, i les abstencions de PP i Cs, compromet a la corporació a elaborar polítiques d'igualtat de caràcter transversal, impulsar polítiques que fomenten la conciliació, la coresponsabilitat així com la no discriminació de la dona, i l'adhesió al Pacte d'Estat contra la violència de gènere i al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista.

  En segon lloc, el PSOE va presentar una moció per l'esforç i la posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere, que es va aprovar amb idèntic resultat de l'anterior, tot i rebutjant l'esmena presentada pel grup municipal Cs. Esta moció busca reforçar el Pacte d'Estat, tot i manifestant la repulsa de l'Ajuntament a qualsevol tipus de violència contra la dona, rebutjant qualsevol posicionament polític que propicie l'eliminació o minimització de les mesures de protecció de les dones front a la violència masclista, i reforçar les iniciatives per combatre esta lacra.

  Per últim, Canviem Entre Tots va presentar per despatx extraordinari una moció en defensa de la igualtat en els espais públics, que es va aprovar per unanimitat. Entre els acords assolits està la realització d'un estudi sobre la visibilitat de la dona en els espais públics, contemplar la possibilitat d'una estàtua o placa per la igualtat i contra la violència de gènere, la posada en marxa d'un pla de millora per a la percepció de la seguretat de les dones, l'elaboració d'auditories de seguretat urbana amb perspectiva de gènere, la posada en marxa de punts violeta d'informació i suport en les festes municipals, i la posada en marxa d'accions de conscienciació en centres educatius i espais públics.

  Pujar