13 de novembre de 2019 13/11/19

Godella aprova bonificar l'IBI Rústic als propietaris de les terres

Godella aprova bonificar l'IBI Rústic als propietaris de les terres - (foto 1)
  MÉS FOTOS
  Godella aprova bonificar l'IBI Rústic als propietaris de les terres - (foto 2)

  El ple ordinari de juny, celebrat el darrer dijous 29, va aprovar amb els vots a favor de Compromís, PSOE, EU, Ciutadans i Canviem Entre Tots i el vot en contra del PP la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana per bonificar al 95% la quota de l'IBI Rústic a Godella.

  Amb aquest nou marc, podran accedir a l'esmentada bonificació «els immobles rústics als quals es desenvolupen activitats primàries de caràcter agrícola que siguen declarades d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquen tal declaració, sempre que aquestes activitats es realitzen directament pel subjecte passiu de l'impost o per un familiar de fins a segon grau de consanguinitat».

  Per tant, per a la concessió de la reducció de l'impost s'hauran d'acomplir tres condicions: ser el propietari o propietària; presentar una declaració responsable on es garantisca, sota la seua responsabilitat, que la terra està en producció i que percep rendes agrícoles derivades de les mateixes, i preste autorització per a consultar les dades fiscals en Hisenda a l'efecte de garantir l'obtenció de rendiments econòmics procedents d'activitats agràries; i figurar inscrit al Cens Agrícola de Godella.

  Per tal d'inscriure's al cens, els llauradors i llauradores hauran de dirigir-se a la seu del Consell Agrari, ubicat a l'antic escorxador, els dijous en horari de 9:00 h a 14:00 h.
  Aquesta bonificació suposarà una reducció a l'impost d'entre 5.000 i 8.000€, la qual cosa, com explicà el regidor d'Hisenda, Salvador Soler, «no significa una quantia important per a l'Ajuntament per sí per al col·lectiu agrícola». Soler digué, a més, que en aquest aspecte el consistori ha arribat al límit on permet la llei.

  L'alcaldessa de Godella i presidenta del Consell Agrari Local, Eva Sanchis, va declarar que amb aquesta reducció «queda de manifest l'aposta de l'Ajuntament per promoure l'ocupació i l'horta no només com un paisatge preciós sinó també com una activitat agrícola, econòmica i rendible».

  Per la seua banda, Pepe Ferrando, llaurador i fundador del Consell Agrari de Godella, va comentar en representació del col·lectiu agrícola que «aquesta és una reivindicació històrica dels llauradors i llauradores del poble. Pense que les mesures que s'estan prenent des del Consell són correctes perquè busquen protegir les explotacions que estan cuidades i treballades. Per tant, anem pel bon camí».

  També Susana Ferrando, llauradora de Godella, va manifestar que «aquesta ajuda serveix per incentivar una activitat, com és l'agrària, que té un valor social i cultural que s'ha de valorar des de les Administracions, com una mesura de promoció del consum local».

  ocultar
  Godella aprova bonificar l'IBI Rústic als propietaris de les terres
  Pujar