13 de desembre de 2019 13/12/19

Demà, dimarts 21 de maig, ple extraordinari a l’Ajuntament de Godella

Demà, dimarts 21 de maig, ple extraordinari a l’Ajuntament de Godella - (foto 1)

  El proper dimarts 21 de maig tindrà lloc, a les 19:30 h en l’Ajuntament de Godella, una sessió extraordinària del ple de la corporació.

  En esta sessió es farà un reconeixement als 25 anys del servei de Protecció Civil. En l’àrea econòmica es portarà a aprovació una modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris a finançar amb superàvit per a Inversions Financerament Sostenibles, i una altra modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris a finançar amb baixa per anul·lació.

  D’altra banda, es rectificarà l’inventari 2019 i es modificarà l’ordenança fiscal de l’àrea de Cultura, així com un annex de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització d’instal·lacions i participació en activitats de les àrees de Cultura, Joventut i Esports.

  Per últim, en l’àrea d’Urbanisme, Medi Ambient i Contractació es portarà a aprovació la bonificació ICIO per a la llicència d’obra menor del carrer Salvador Giner 51, l’adhesió al consorci del Consell de l’Horta i la desestimació de l’al·legació de l’estudi de detall del carrer Ramón i Cajal 2.

  ocultar
  Demà, dimarts 21 de maig, ple extraordinari a l’Ajuntament de Godella
  Pujar