5 de desembre de 2020 5/12/20

La bonificació de l'IBI rústic es podrà sol·licitar fins a final d'any

    La bonificació de l'IBI rústic per al 2021 es podrà sol·licitar fins al pròxim 31 de desembre, a través del departament d'agricultura o de l'oficina d'atenció a la ciutadania.

    Les condicions per a sol·licitar l'IBI rústic és estar inscrit en el Cens Agrícola de l'Ajuntament de Godella, ser propietari o propietària de la parcel·la treballada o familiar (fins a segon grau), tindre la parcel·la en producció i percebre rendes agràries declarades en Hisenda.

    Per a realitzar la sol·licitud haurà d'emplenar-se el Cens Agrícola, que s'entregarà en el departament d'Agricultura mitjançant cita prèvia al correu electrònic agricultura@godella.es o al telèfon 963638056, i el full de sol·licitud de bonificació de l'IBI rústic, que es presentarà per registre general d'entrada en l'oficina d'atenció al ciutadà amb cita prèvia en registro@godella.es

    Pujar