17 d’octubre de 2019 17/10/19

El romanent per la bona gestió del govern municipal incrementa el pressupost de Responsabilitat Social

La bona gestió dels recursos públics ha pogut reduir les despeses previstes i dedicar un romanent de 100.000 euros a polítiques de Responsabilitat Social. El benestar de les persones és una de les prioritats del govern municipal, en especial la cura de les persones més desfavorides, per garantir que les necessitats bàsiques estiguen cobertes i poder viure amb dignitat.

El romanent de tresoreria va passar per les comissions i el plenari amb el consens de tots els grups polítics que donaren suport a aquesta modificació.

Principalment anirà per poder donar una ajuda extraordinària a les famílies més vulnerables per acabar l’any, sumat a la bona notícia que la Renda Valenciana d’Inclusió ja comença a pagar-se. L’Ajuntament de Gandia destina més de 700.000 € a ajudes d’emergència que atorguen les treballadores socials després de fer un seguiment de les necessitats de les famílies als barris de Gandia.

Una part del romanent també servirà per a incrementar el suport a algunes associacions que treballen dia a dia per millorar la qualitat de vida de les persones. Així també s'enforteix el teixit associatiu del municipi, com a garant de la cohesió social i participació de la ciutadania organitzada.

En paraules del regidor de Responsabilitat Social, Nahuel González “És responsabilitat de tot govern municipal administrar eficientment els diners públics, i si damunt destina part dels beneficis a les persones més vulnerables, significa que s'està fent bé la faena”. D'altra banda, el Coordinador d’Hisenda, Salvador Gregori ha afirmat que “En un exercici que ha sigut notable i digne, els diners sobrants han d’anar destinats a les necessitats bàsiques de les persones”.

 

ocultar
El romanent per la bona gestió del govern municipal incrementa el pressupost de Responsabilitat Social
Pujar