26 de maig de 2020 26/5/20

Noves adjudicacions de l'Edificant a Gandia

    L'Ajuntament de Gandia ha anunciat noves adjudicacions del Pla Edificant per a la millora de les infraestructures en els centres escolars Sant Francesc de Borja i Roís de Corella de Gandia.

    Les adjudicacions als equips redactors dels projectes d'actuació s'han realitzat a través d'una mesa de contractació, sent seleccionades les empreses COR Asociados Arquitectos per al CEIP Sant Francesc de Borja, i Peñín Arquitectos S.L.P. per al CEIP Roís de Corella.

    Al Ceip Roís de Corella el projecte contempla actuacions sobre el mur i els paviments del pati, instal·lacions elèctriques i de protecció conta incendis, revestiment de sostres i parets, etc...

    Al Ceip Sant Francesc de Borja està prevista l'adequació del tancat perimetral del centre per tal d'assegurar la protecció visual del mateix; la substitució de les cancel·les exteriors d'accés a la parcel·la; l'ampliació de la zona de joc de Primària; la instal·lació d'elements de protecció solar, així com la revisió de fusteria per tal de millorar la ventilació del centre en la seua part original, entre altres actuacions.

    Pujar