27 de novembre de 2020 27/11/20

El govern assegura q ue paga els proveïdors a 30-40 dies

    El coordinador d'Economia i Hisenda, Salvador Gregori, ha comparegut aquest matí per tal de desmentir la informació del PP que assegura que el període mitjà de pagament als proveïdors supera els 300 dies. "Res més juny de la realitat. El Govern local està pagant en mínims històrics, entre 30-40 dies, tal i com reconeixen les empreses mateix. Algunes, fins i tot, pròximes al PP". I és que Gregori assegura que el regidor popular, Guillermo Barber, obvia intencionadament una informació que provoca que es dispare i distorsione la mitjana de pagament, "els 16 milions de factures no comptabilitzades, és a dir, extra-pressupostàries, no contemplades als pressupostos que ens trobarem als calaixos quan arribàrem al govern. Durant 2016 vam pagar 7 milions i a finals de 2017 farem front als 9 milions restants. Estem parlant, per tant, de factures a més de 1.000 dies de pagament i a les quals el PP ha votat en contra". Tot el contrari, assegura, amb les generades pel nou executiu que estan pagant-se en poc més d'un mes.

    Pel que fa a les crítiques als reparaments de legalitat de la Intervenció Municipal, el responsable d'Hisenda ha recordat que totes les subvencions de 2016 estaven reparades perquè no existia, com ara, estabilitat pressupostària, "venien dels pressupostos prorrogats del 2015, del PP, que no es van atrevir a aprovar perquè sabien que eren il·legals, com els del 2013 i 2014, que hem hagut de presentar nosaltres amb el vot en contra dels populars. Es repararen contractes com el de la Creu Roja, la Grua, l'ORA, etc... que nosaltres hem anat regularitzant".

    Finalment, el govern local ha acusat el PP de no tindre cap credibilitat a l'hora de qüestionar els comptes municipals, "perquè va deixar Gandia en situació terminal i nosaltres hem reconduint la situació pagant els proveïdors, els bancs, amb dos pressupostos legals avalats pel Ministeri". I ha recordat que els exercicis pressupostaris de 2016 i 2017 compten amb superàvit, de 26 i 31 milions, respectivament, per fer front, entre altres qüestions, a l'endeutament heretat.

     

    Pujar