23 d’octubre de 2019 23/10/19

Gandia aprova el Decret per millorar la flexibilització horària del funcionariat

Gandia aprova el Decret per millorar la flexibilització horària del funcionariat - (foto 1)

  El coportaveu del govern, Jose Manuel Prieto, ha comparegut aquest matí en roda de premsa per informar dels principals acords a què s'ha arribat avui a la Junta de Govern.

  El primer lloc, Prieto ha informat que ja s'ha produït en nomenament de la nova secretària general del Ple de Gandia, la funcionària de carrera Vanesa Felip, president del Col·legi de Secretaris i Interventors en substitució de l'anterior secretari, Lorenzo Pérez. El coportaveu ha destacat que es tracta de la primera dona que ocupa aquesta responsabilitat a l'Ajuntament de Gandia. "Ens enorgulleix que cada vegada més dones ocupen càrrecs directius en l'escala tècnica de l'ajuntament. Per a nosaltres és un motiu de satisfacció". D'altra banda, el lloc de Titular de l'Òrgan de suport i la Junta de Govern Local serà ocupat pel funcionari Francisco Rius Mestre que fins ara ocupava el càrrec de Secretari Accidental del Plenari Municipal de l'Ajuntament de Gandia.

  El següent punt del qual s'ha aportat informació, són els nomenaments dels membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra de Turisme Intel·ligent. Un acord aprovat el passat mes de febrer entre la Universitat Politècnica de València i l'Ajuntament de Gandia per posar en marxa la iniciativa que té entre els seus objectius promoure la col·laboració entre el sector turístic i la universitat així com la transferència de coneixements. D'aquesta manera es desenvolupa un turisme intel·ligent basat en el coneixement, i que aconsegueix que augmente la seua repercussió beneficiosa per a la població, des del punt de vista, social, econòmic, cultural, laborar i ambiental.

  Tal com preveu el conveni, el consistori ha d'aportar tres membres a la Comissió de Seguiment. En aquest cas, les persones designades són les següents:

  - Carlos Marc Estellés, cap de Servei de Polítiques Econòmiques Innovació i Turisme
  - Borja Micó Muñoz, coordinador del Gabinet d'Alcaldia i Relacions Socials.
  - Karina Agud Llopis, tècnica de l'Àrea de Polítiques Econòmiques Innovació i Turisme

  Un altre dels aspectes que s'han abordat hui és l'aprovació de les normes del calendari laboral, horaris, jornades i vacances a l'Ajuntament de Gandia.

  "Com a regidor de l'Àrea d'Administració, Modernització i Govern Obert, són moltes les vegades que he comparegut en aquesta sala per informar de diverses iniciatives que sempre han anat encaminades a convertir per una banda l'administració en irreprotxable i de l'altra, a posar en marxa tots els mecanismes necessaris perquè els treballadors del consistori puguen fer la seua tasca en les millors condicions possibles. Fem això perquè creiem que si l'administració és exemplar, servirà de referència perquè aquest tipus de normes que hui expliquem, es convertisquen en habituals en altres camps" va declarar Jose Manuel Prieto qui ha destacat que l'acord s'ha aprovat amb els vots favorables dels membres de la Mesa de Negociació Sindical.

  El regidor va recordar que des de 2008 no s'havia aprovat un nou decret en aquesta matèria i que al llarg d'aquests anys s'havien incorporat circulars que matisaven alguns aspectes de l'articulat. "Calia unificar tots aquests aspectes i actualitzar-lo a la nova realitat de la societat".

  Prieto ha incidit que la nova normativa possibilita la incorporació de mesures de conciliació familiar i laboral. D'aquesta manera, sempre que el funcionari complisca amb les hores de treball setmanals establertes en la Normativa, es podrà accedir abans o eixir després de l'horari fix per flexibilitzar el marc de les hores de treball, però sempre respectant els horaris d'atenció al públic que es presten en els diferents departaments. "Incorporem aquesta declaració per a fer palés que hem de facilitar la conciliació entre la vida laboral i la familiar. És una mesura molt positiva que ens converteix en referent d'altres administracions, i que ha comptat amb l'aprovació de tots els sindicats i on el govern ha incorporat moltes de les propostes que es van presentar".

  També hui i a proposta del coordinador general d'Urbanisme, s'han aprovat les primeres quatre memòries valorades descriptives dels set projectes presentats al programa de subvencions SOM + de la Diputació de València que suposa una inversió en la nostra ciutat de 389.8833,57 euros, de manera que el procés de licitació es pot iniciar per fer realitat les iniciatives.

  Es tracta de:

  - Obres al poliesportiu municipal (160.139,19 €): conversió de vestuaris en vestidors adaptats, construcció d'un mur de contenció i reparació de paviment a la zona de la pista d'atletisme, reparació de tanca a accés al poliesportiu, urbanització i millora de la il·luminació dels recorreguts dins del poliesportiu.
  - Horts urbans (30.000 €): Tancament dels horts socials i instal·lació d'una caseta de bombament
  - Cementiri municipal (60.000 €), construcció de nous nínxols
  - Millora camp de beisbol (27.694,38 €): Adquisició i instal·lació d'il·luminació en el camp de beisbol municipal

  Finalment, la Junta de Govern ha aprovat el Contracte de serveis consistent en prestació integral dels serveis postals i pràctica de notificacions d'actes administratius de l'Ajuntament de Gandia, a l'entitat Societat Estatal Correus i Telègrafs per un període de 2 anys i un import de 249.999,98 euros amb possibilitat d'una pròrroga de dos anys més.

  "Es tracta d'un altre servei al qual l'Executiu dóna carta de normalitat amb l'adjudicació definitiva després de realitzar el corresponent concurs. Com a regidor responsable de Modernització i Administració, ja són molts les adjudicacions d'aquest tipus que permeten fiscalitzar millor el treball realitzat i millorar les condicions econòmiques amb el que vam aconseguir el corresponent estalvi en les maltractades arques municipals" va declarar Prieto.

  ocultar
  Gandia aprova el Decret per millorar la flexibilització horària del funcionariat
  Pujar