30 de novembre de 2020 30/11/20

Ajudes per a les joves promeses

  La regidora d'Esports, Lydia Morant ha fet públic els requisits per tal d'accedir a les ajudes municipals de joves promeses esportives.

  Així, els sol·licitants han de ser majors de 14 anys, menors de 25 i ser residents i empadronats a Gandia, almenys durant dos anys complits, així com competir en un club esportiu registrat a la nostra ciutat.

  Un altre dels requisits és estar en possessió de la llicència federativa en vigor de la modalitat esportiva corresponent, no tindre la condició de professional i no comptar amb ingressos econòmics superiors a tres vegades el salari mínim interprofessional.

  Es tindran en compte els resultats obtinguts en competicions compreses entre l’1 de setembre de 2016 i el 31 d’Agost de 2017. Els resultats hauran d’estar acreditats per la federació corresponent.

  Les sol·licituds s’admetran fins al 22 de setembre de 2017, al registre d’entrada de l’Ajuntament de Gandia.

  El “valor del punt” s’obtindrà dividint el 100% del pressupost d’aquesta convocatòria entre el total dels punts obtinguts per totes les sol·licituds.

   

  Pujar