Castellano

Fitch manté a la Comunitat Valenciana un escaló per damunt del bo-fem

Fitch manté a la Comunitat Valenciana un escaló per damunt del bo-fem
  • L'agència qualifica el deute de 'BBB-', amb perspectiva estable però pot afeblir-se davant canvis adversos en les circumstàncies com la crisi pel coronavirus

L'agència internacional de qualificació creditícia Fitch Ràtings ha certificat aquest divendres que el deute emés per la Comunitat Valenciana manté la qualificació BBB- amb perspectiva estable, la qual cosa suposa que pot continuar sent utilitzada per les entitats financeres com a garantia davant el Banc Central Europeu.

La qualificació de BBB-, per definició, suposa que s'està qualificant un deute que té una capacitat adequada per al pagament dels interessos i del principal, si bé pot afeblir-se en major mesura que les de qualificacions superiors davant canvis adversos en les circumstàncies.

Un dels aspectes que destaca l'agència és el baix cost que suposa el deute regional en els comptes valencians, la qual cosa permet d'aquesta forma la sostenibilitat d'aquesta.

Fitch espera que el ritme de creixement de la despesa operativa en la Comunitat Valenciana es mantinga pròxim al dels ingressos operatius, i apunta que la capacitat de la Comunitat Valenciana per al control de la despesa està restringida per dos aspectes: la seua elevada concentració en despesa sociosanitària i educativa, i, sobretot, pel seu baix nivell de despesa per càpita comparada amb altres comunitats autònomes.

Així mateix, l'agència de qualificació assenyala en el seu informe que la Comunitat Valenciana té un baix nivell de riscos fora de balanç i una baixa exposició als canvis en els tipus d'interés. En opinió de Fitch, en 2020 la Comunitat Valenciana rebrà prop de 6.100 milions dels mecanismes de suport del FLA, import suficient per a atendre els 6.000 milions de venciments de llarg termini que vencen l'any.

Fitch ha anunciat que ha revisat els seus escenaris per a reflectir l'impacte econòmic que pot tindre el coronavirus en la sostenibilitat del deute de les comunitats autònomes.

La metodologia de Fitch es basa en la fixació de diferents escenaris "en funció del cicle", de manera que incorpora una combinació d'ingressos, costos i tensions de risc financer.

En l'escenari de major estrés, ha reflectit una situació de desacceleració econòmica per al conjunt de l'economia espanyola. La naturalesa de les anàlisis de Fitch són prospectius, és a dir, a futur, i Fitch vigilarà el desenvolupament dels esdeveniments d'acord amb la seua intensitat i duració.

Més ingressos fiscals

L'agència també destaca en el seu informe que la Comunitat Valenciana té marge per a augmentar els seus ingressos entre un 3 i 4%, usant els seus beneficis fiscals, sense recórrer a canvis en la base i les tarifes vigents.

A més, destaca la solidesa dels seus ingressos operatius compostos principalment per impostos i transferències del Govern central (78% dels ingressos totals en 2019) i diversos tributs propis. Així mateix, Fitch apunta en el seu informe de qualificació que la naturalesa de la despesa regional correspon a educació en un 47,1%, a sanitat en un 44,7%, i a serveis socials i promoció de l'ocupació en un 8,2%.

Pujar