28 de novembre de 2020 28/11/20

Espanya, bloquejada fins i tot més des de hui: es paralitza tota activitat no essencial

Espanya, bloquejada fins i tot més des de hui: es paralitza tota activitat no essencial - (foto 1)
  • Els treballadors podran anar a les seues oficines aquest dilluns per a dur a terme "les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís"

  • Les jornades no treballades en aquest període s'aniran retornant de manera gradual i consensuada a les empreses

El Consell de Ministres extraordinari ha aprovat el Reial decret llei 10/2020 pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d'altri que no presten serveis essencials amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el Covid-19, que no tindran que acudir al seu lloc de treball entre els vaig donaŕas 30 de març i el 9 d'abril.

Tal com els va avançar elperiodic.com, Pedro Sánchez va anunciar el dissabte que els treballadors dels serveis no essencials hauran de quedar-se a casa durant el confinament. Durant aquest permís, recull el decret, els treballadors seguiraan percebent les seues retribucions íntegres, tant el salari base com els complements als quals tinguen dret. Una vegada acabe el període esmentat, les empleades i empleats tornaran a l'empresa, de manera gradual, les jornades no treballades.

Les empreses deuran negociar amb la representació unitària, amb els sindicats o amb les persones treballadores, la manera en la qual es restituiran a l'empresa aquestes jornades laborals no prestades fins al 31 de desembre de 2020. La recuperació d'aquestes hores no podrà suposar, en ninguun moment, l'incompliment dels períodes el de descans diari ni setmanal previstos en la llei ni la superació de la jornada anual màxima fixada en el conveni col·lectiu que siga d'aplicació.

També deuran ser respectats els drets de conciliació de la vida personal i familiar reconeguts legal i convencionalment. Es tracta d'una mesura de flexibilitat laboral que tracta de mantindre i salvaguardar l'ocupació mentre dure la crisi sanitària del Covid-19, d'evitar situacions de desprotecció i de garantir el restabliment posterior de l'activitat econoòmica.

Les empreses que hagen d'aplicar aquest permís retribuït podraan establir un nombre mínim de plantilla o establir els torns de treball imprescindibles per a mantindre l'activitat que siga indispensable.

El Reial decret llei que acaba d'aprovar l'Executiu és d'aplicació obligatòria, però contempla excepcions. Per exemple, no podraà afectar les treballadores i treballadors a les quals se'ls est́ aplicant un ERTE, llevat que aquest siga de reducció de jornada.

Tampoc a les persones que aquest́n de baixa, o el contracte de la qual aquest́ suspés per altres causes legals, ni a les quals puguen desenvolupar la seua activitat professional mitjançant el teletreball.

En aquells casos en els quals resulte impossible interrompre de manera immediata l'activitat, les persones treballadores incloses en l'àmbit subjectiu d'aquest reial decret llei podrà prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'objectiu de dur a terme les tasques imprescindibles per a poder fer efectiu el permís retribuït recuperable sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la reanudació de l'activitat empresarial.

Pujar