28 de novembre de 2020 28/11/20

Les empreses espanyoles podrien necessitar fins a 136.000M€ per a recuperar la solvència pre Covid-19

Les empreses espanyoles podrien necessitar fins a 136.000M€ per a recuperar la solvència pre Covid-19 - (foto 1)
  • Un estudi analitza les necessitats del teixit empresarial espanyol després de la crisi sanitària

El teixit empresarial espanyol resisteix malgrat les adversitats per a mantindre's actiu durant l'actual crisi sanitària que està afectant a tothom. Han sigut moltes les empreses que s'han vist obligades a parar, realitzar ERTE, demanar préstecs o readaptar les seues realitats, tot per a aconseguir garantir la seua supervivència.

Davant aquest panorama, la consultora Alvarez & Marsal (A&M) ha analitzat les necessitats econòmiques que serien clau per a recuperar la solvència *pre-covid-19 en les empreses de tot el país. Segons aquest informe, es necessitarien 136 mil milions d'euros perquè això ocorreguera.

"La crisi actual ha posat en relleu els problemes de recapitalització i refinançament de les empreses, especialment de les pimes. Per això creiem que s'han d'articular instruments financers de col·laboració públic-privada que permeten respondre davant la greu crisi que enfronta el teixit empresarial espanyol, com ja han començat a fer els nostres països veïns” explica Fernando de la Mora, portaveu de l'entitat.

En aquest sentit la consultora apunta que les mesures temporals d'ajuda com els ERTEs i els programes de liquiditat han ajudat les empreses a mitigar aquests efectes a curt termini, però els seus experts creuen necessari desenvolupar instruments de solvència públic-privats que garantisquen la viabilitat a mitjà termini de les empreses afectades.

Davant l'escenari advers, la signatura estima que el 14% de les empreses entrarien en zona d'alt risc de fallida, la qual cosa implicaria un augment de l'atur en 11 punts percentuals. Així mateix, el model estima que la probabilitat d'impagament del deute empresarial ascendiria fins al 8,4% en el 2020 i que les necessitats de provisions de la banca espanyola per a la cartera d'empreses podrien aconseguir els 11.869 milions d'euros.

Pitjor escenari

Per a l'escenari més sever, la consultora indica en el seu informe que el deute no sostenible generada per la crisi del Covid-19 podria aconseguir els 100 mil milions d'euros, la qual cosa es traduiria en l'11% del total de deute del sistema.

Davant aquesta conjuntura, les noves necessitats de capital per a recuperar la solvència pre Covid-19, deteriorada per pèrdues durant el 2020, aconseguirien els 136 mil milions d'euros, representant les Pimes més del 50% d'aquests impactes.

Amb l'objectiu de mitigar aquests impactes, es proposa la creació de fons d'inversió, que combinen capital públic i privat, enfocats a recapitalitzar empreses per a dotar-les de nivells adequats de solvència, una mesura ja existent en altres països europeus com França, Itàlia o Alemanya.

Amb això es planteja una bateria de propostes entre les quals destaquen la utilització del Tresor Públic com a vehicle del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per al llançament d'instruments de solvència pública, emprar la SEPI a través del Ministeri d'Hisenda per a la recapitalització d'empreses estratègiques o dirigir l'ICO cap a un nou agent prestador a través de la seua Línia ICO avales Covid-19.

Pujar