4 d’agost de 2020 4/8/20

Els estudiants espanyols d'Erasmus, a l'espera de poder tornar a casa

Els estudiants espanyols d'Erasmus, a l'espera de poder tornar a casa - (foto 1)

  Crue Universitats Espanyoles, de la qual forma part la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, en col·laboració amb els Ministeris d'Afers exteriors i d'Universitats, ha avaluat la situació que afronta la comunitat universitària desplaçada a l'estranger sota programes de mobilitat amb l'objectiu de coordinar la resposta a les seues peticions, prioritzant especialment a l'estudiantat que es troba en situació de vulnerabilitat. Per a agilitar la posada en marxa de mesures de retorn en un escenari de restricció de la mobilitat a nivell internacional, la setmana passada es va crear un grup de treball conjunt entre les tres institucions.

  Les dades recopilades per l'enquesta llançada en els últims dies per les universitats i el Servei Espanyol d'Internacionalització de l'Educació (SEPIE) han permés conéixer les necessitats dels i les participants en programes a l'estranger. De les 15.000 persones que han respost, més d'un miler han manifestat la seua voluntat de tornar a Espanya, quasi 200 d'elles des d'Itàlia. Com a primera mesura d'actuació conjunta, s'han organitzat diversos vols que, entre ahir i hui, enlairaran des d'Itàlia amb destinació a Espanya.

  Des del principi de la crisi originada per la pandèmia del COVID-19, les universitats espanyoles han estat en estret contacte amb l'estudiantat i personal de les institucions que es troba desplaçat en l'exterior. Per a aquest curs, s'havien previst unes 40.000 mobilitats d'estudiants, PDI i PAS d'Erasmus+, a les quals cal afegir 8.000 d'altres programes. Prop del 80% d'aqueix total en universitats estrangeres es troba en universitats d'Europa, mentre que la resta completa el seu període de mobilitat en centres no europeus, principalment d'Amèrica i Àsia.

  Les universitats han seguit en tot moment les instruccions marcades per les autoritats sanitàries i educatives. S'ha demanat als i les estudiants que romanguen en els seus centres de destinació per a evitar desplaçaments innecessaris i que seguisquen les instruccions de les universitats i de les autoritats locals. També, se'ls ha recordat que han de registrar-se com a residents temporals als seus països de destinació i en el Registre de Matrícula Consular i que contacten immediatament amb els consolats en cas de necessitar assistència. Totes aquestes actuacions s'han dut a terme en col·laboració amb l'agència nacional del programa Erasmus+, el SEPIE, responsable de la gestió del programa a Espanya, i amb les recomanacions de la Comissió Europea.

  No obstant això, la ràpida evolució de la crisi sanitària ha fet que l'escenari canvie de manera dràstica. Gran part de les universitats de destinació han optat per suspendre l'activitat acadèmica presencial i han procedit al tancament de dependències universitàries, en alguns casos fins i tot allotjaments universitaris, afectant amb això al funcionament d'instal·lacions de suport. A això, se sumen les restriccions creixents a la mobilitat, imposades per la major part dels Governs europeus i d'altres països.

  Aquesta situació ha provocat que estudiants que han mostrat la seua intenció de tornar a Espanya no puguen fer-ho o tinguen dificultats rellevants per a gestionar el seu retorn, amb la consegüent angoixa, seua i dels seus familiars. Per aquest motiu, Crue Universitats Espanyoles va sol·licitar per carta a la ministra d'Afers exteriors, Arancha González Laya, i al ministre d'Universitats, Manuel Castells, la creació d'un grup de treball conjunt amb Crue Universitats Espanyoles per a elaborar i coordinar, sobre la base d'una informació rigorosa, les recomanacions i actuacions que procedisquen i donar resposta a les necessitats dels membres de la comunitat universitària. Aquest grup ha quedat finalment constituït amb caràcter permanent amb la finalitat de mantindre una comunicació fluida entre tots els interlocutors i coordinar totes les actuacions pertinents en aquest àmbit.

  Universitat Miguel Hernández

  Universitat Miguel HernándezEntrar en el especial
  Pujar