24 d’octubre de 2019 24/10/19

Educació implanta el Batxibac en un tercer institut, l’IES Carrús d’Elx

  La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport amplia el programa Batxibac amb la implantació en un nou centre educatiu, l’IES Carrús d’Elx, per al curs 2019-2020.

  Aquest centre se suma als instituts d’Educació Secundària Professor Broch i Llop de Vila-real, a les comarques de Castelló, i Ausiàs March de Manises, a les comarques de València. D’aquesta manera, l’alumnat valencià podrà cursar el programa també a les comarques d’Alacant.

  El programa permet impartir un currículum mixt per a l’obtenció de la doble titulació del ‘Baccalauréat’ francés i el Batxillerat espanyol i, amb això, accedir a l’Educació Superior tant francesa com espanyola.

  El programa Batxibac té una durada de dos cursos escolars; el primer curs del programa es realitzarà durant el curs 2019-2020, mentre que els ensenyaments del segon curs del programa començaran a impartir-se en el curs 2020-2021.

  “El Batxibac no només proporciona un bon nivell de francés al nostre alumnat, sinó que, a més, obri les portes perquè puga cursar una carrera universitària a França amb el que això comporta, ja que és una oportunitat magnífica de creixement personal, d’accés a un altre sistema educatiu, cultural social i econòmic, d’aprenentatge directe, de possibilitat d’internacionalització i de reciprocitat, en fi, en igualtat de condicions de dos territoris veïns”, ha assenyalat el conseller Vicent Marzà.

  El currículum mixt que implementa comprén les matèries pròpies del Batxillerat valencià, així com dues matèries específiques del ‘Baccalauréat’ francés: Llengua i Literatura Francesa i Història de França.

  A més, un terç de l’horari lectiu s’imparteix en llengua francesa, de manera que tant les matèries de Llengua i Literatura Francesa com Història d’Espanya i de França són continguts que s’imparteixen obligatòriament en francés. A banda d’aquestes matèries, s’hi poden sumar altres activitats extracurriculars, com ara intercanvis, voluntariat o visites.

  L’obtenció del títol de Batxillerat serà automàtica si l’alumne supera totes les matèries, mentre que, per a l’obtenció del títol de ‘Baccalauréat’, serà necessari superar la prova externa Batxibac.

  Aquesta prova consisteix en un exercici escrit i un altre oral, els dos referits a Llengua i Literatura Francesa, un comentari de text i un desenvolupament d’un tema d’Història d’Espanya i França.

  Com que amb el programa Batxibac es poden obtindre dos títols, l’alumnat pot accedir a la universitat espanyola a través de les proves d’accés a la universitat o bé com a alumnat de ‘Baccalauréat’, d’acord amb el que s’ha establit per als alumnes procedents de sistemes educatius d’estats membres de la Unió Europea o d’altres estats amb què s’hagen subscrit acords internacionals. També poden accedir a les universitats franceses en igualtat de condicions respecte a l’alumnat de ‘Baccalauréat’.

  ocultar
  Educació implanta el Batxibac en un tercer institut, l’IES Carrús d’Elx
  Pujar