29 de setembre de 2020 29/9/20

Educació acorda amb les universitats i els sindicats el conveni col·lectiu de millora de les condicions del personal laboral

Educació acorda amb les universitats i els sindicats el conveni col·lectiu de millora de les condicions del personal laboral - (foto 1)

  El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha assistit a la reunió de la mesa negociadora del conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques valencianes, en la qual s'ha acordat per totes les parts el Conveni col·lectiu del personal laboral universitari.

  Per part de les universitats i dels representants sindicals han estat representats la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat Jaume I de Castelló, la Universitat Miguel Hernández, CCOO-PV, FeSP-UGT, STEPV-Iv, CSIF i SEP-CV.

  Segons el conseller, "aquest compromís s'ha fet realitat gràcies al diàleg entre les parts, afavorit per la mesa negociadora creada aquesta legislatura" i ha afegit: "Cal recordar que érem l'única comunitat autònoma que no disposava d'un ens d'aquestes característiques i s'ha demostrat que quan es vol, es pot".

  Conveni del personal laboral de universitats públiques

  El document consensuat planteja millores de les condicions laborals, que no només són retributives, i els col·lectius als quals va adreçat aquest conveni són el personal docent i investigador, el personal tècnic i de suport a la investigació i el personal d'administració i serveis.

  "El conveni assegura una millora qualitativa de tot el personal docent, perquè equipara les retribucions de cada figura a totes les universitats, això és, es fixen uns mínims salarials comuns a totes les universitats públiques valencianes a partir dels sous més alts, a més d'una pujada del 3% sobre aquest sou més alt", ha destacat Marzà.

  D'aquesta manera, les figures que fins ara reunien unes condicions salarials més precàries, com eren el professorat associat, els ajudants o els ajudants doctors "aconsegueixen unes millores substancials respecte a la seua situació de partida", ha explicat Marzà, i ha continuat: "El professorat associat puja el sou fins a una mitjana del 35%; el personal ajudant, fins una mitjana del 34% i els ajudants doctors, una mitjana del 20%".

  Un altre aspecte important de l'acord és que als contractats doctors, al professorat col·laborador, als ajudants doctors, als ajudants, al professorat associat i al professorat substitut se'ls reconeixerà l'antiguitat dels triennis.

  El conseller ha destacat que "entre totes i tots hem posat ordre a les característiques laborals del personal universitari i hem regulat unes condicions que afavoreixen diferents col·lectius, la qual cosa està estretament relacionada amb la millora de la qualitat del treball i la docència a les nostres universitats".

  Com a novetat també s'aplicaran les millores introduïdes recentment en les condicions laborals que s'han fet per al personal de la Generalitat en relació amb les víctimes de violència de gènere, la conciliació familiar o la cooperació internacional i la mobilitat.

  Cal recordar que l'últim conveni d'aquestes característiques va entrar en vigor l'any 1998 i havia de tindre una vigència de dos anys: "Queda clar que, després de més de dues dècades, calia fer una revisió en profunditat de les condicions laborals del personal universitari, cada universitat partia d'una situació diferent i singular amb plantilles amb característiques diverses. Amb la creació de la mesa hem aconseguit treballar conjuntament a tres bandes, nosaltres, la Generalitat com a mediadors i les universitats i els sindicats com a parts per a unificar criteris i arribar a l'acord unànime de totes les parts", ha detallat.

  L'aplicació d'aquest conveni es farà amb efecte retroactiu a partir de l'1 de gener de 2019 i tindrà vigència fins 2023. La Generalitat abonarà de manera gradual a les universitats fons en diferents exercicis pressupostaris. Així, per a 2019, avançarà 8 milions d'euros.

  A més, en el pressupost de 2019 d'Educació de la Generalitat estan previstos 30 milions d'euros de millores per al PAS i PDI, que se sumen als 18 milions d'euros de 2018 i els 8 milions de 2017.

  Pujar