22 d’octubre de 2020 22/10/20

L’alcalde delega en la regidora Eva Ronda la creació de la Mesa de Benestar Animal i el seu desenvolupament

L’alcalde delega en la regidora Eva Ronda la creació de la Mesa de Benestar Animal i el seu desenvolupament - (foto 1)

    L’alcalde, Vicent Grimalt, ha signat la resolució per la qual atorga la delegació especial de creació d’una Mesa de Benestar Animal i impuls, desenvolupament i seguiment de la seua activitat a la regidora del grup municipal Compromís Eva Ronda. La creació d’este òrgan va ser aprovada per unanimitat en el ple del 28 de novembre passat.

    La delegació de Ronda abastarà la facultat de direcció i gestió dels corresponents serveis implicats, si és el cas, així com la facultat de proposta motivada d’aprovació de despeses. La regidora designada estarà subjecta a la facultat de supervisió de l’Alcaldia.

    Aquesta resolució ja és efectiva i se’n donarà compte al Ple de la Corporació en la sessió ordinària que se celebrarà el 23 de desembre.

    Pujar