28 d’octubre de 2020 28/10/20

Aprovats els tres projectes sol·licitats per a inversions financerament sostenibles

  L’Ajuntament de Dénia ha rebut la notificació de la concessió d’ajudes per part de la Diputació d’Alacant als tres projectes presentats en el mes de juny dins de la convocatòria de subvencions i ajudes a favor de municipis de la província per a inversions financerament sostenibles.

  Cal recordar que esta línia d'ajudes procedeix del superàvit pressupostari de l'exercici anterior, que es reparteix entre els municipis atenent al nombre d'habitants. A Dénia li correspon 240.000 euros.

  Amb una inversió de 100.308,76 euros es renovaran les voreres en l'avinguda d'Alacant, ronda de les Muralles i els carrers de Llíber i Aldebarán.

  El segon projecte concedit és dur a terme el tancament exterior del parc públic de Torrecremada per a evitar, en la mesura del possible, els actes de vandalisme a l'interior del recinte, i la creació d'una zona canina que minimitze la problemàtica que existeix actualment amb la presència d'animals solts en el recinte amb un cost de 59.888,88 euros.

  Finalment, amb aquesta ajuda l'Ajuntament substituirà les actuals lluminàries del passeig del Saladar per altres amb tecnologia LED que garantisquen la millora de l'eficiència energètica amb un cost de 79.802,36 euros.

  Pujar