27 d’octubre de 2020 27/10/20

La Regidoria d'Habitatge de Crevillent informa sobre com sol·licitar la moratòria del pagament d'hipoteques

La Regidoria d'Habitatge de Crevillent informa sobre com sol·licitar la moratòria del pagament d'hipoteques - (foto 1)
  • L'ajornament del pagament de les hipoteques és una de les mesures urgents, aprovades pel Govern enfront de la crisi del coronavirus, a la qual podran accedir aquells que complisquen els requisits

La regidora d'Habitatge, Gema Candelaria Asencio, ha volgut informar la població de Crevillent sobre una de les mesures extraordinàries decretades pel Govern per a fer front a l'impacte econòmic i social del Covid-19 (Reial decret llei 8/2020 de 17 març) i que afecta les famílies que compten amb un deute hipotecari del seu habitatge habitual.

Aquest decret permet una moratòria (ajornament del pagament) en les quotes dels préstecs hipotecaris, a aquells que complisquen els requisits, amb la finalitat d'evitar procediments d'execució hipotecària i el seu posterior llançament (desnonaments).

Per això, des de la Regidoria d'Habitatge s'ha elaborat un resum i una sèrie de recomanacions sobre aquest decret, amb la finalitat que les famílies puguen disposar d'informació i dirigir-se a la seua entitat bancària a sol·licitar aquesta moratòria:

1. Què cobreix aquesta moratòria?

Hipoteques d'habitatge habitual, els deutors del qual siguen treballadors o empresaris que hagen patit una pèrdua substancial dels seus ingressos, caiguda de vendes o es troben en situació de desocupació. També té en compte a avalistes en situacions de vulnerabilitat econòmica a l'hora de poder sol·licitar les mesures previstes en el Codi de Bones Pràctiques.

2.- Per quant temps es pot sol·licitar la moratòria?

El Reial decret estableix que els propis afectats podran acordar amb l'entitat bancària el termini d'aquesta moratòria. Durant el temps que s'establisca, se suspendrà el pagament de la quota hipotecària i no es podrà exigir amortització de capital ni pagament d'interessos pel termini de vigència de la moratòria.

3.- Quina documentació s'ha d'entregar?

Les entitats financeres han elaborat un fullet on s'estableix la documentació a entregar, entre la qual es troba documentació per a acreditar la vulnerabilitat social i/o la caiguda d'ingressos a través de certificats expedits pel Labora o Certificat de Cessament d'Activitat, Llibre de família i Certificat d'empadronament. I altres certificats, en el seu cas, com el de Discapacitat o Família Nombrosa, i sobre la titularitat de béns dels membres de la unitat familiar, entre altres.

4.- Quin termini hi ha per a sol·licitar la moratòria?

El Real-Decret es va publicar el 18 de Març i, fins a 15 dies després de la fi de la vigència d'aquest, es podrà sol·licitar la moratòria. El Reial decret estarà en vigor durant tot el període d'estat d'alarma i fins i tot es preveu que puga romandre fins que es torne a reactivar l'economia.

5.- Des que es presente la documentació per a sol·licitar la moratòria, quant temps té per a contestar l'entitat bancària?

El Reial decret estableix que des del moment de la sol·licitud, i tenint tota la documentació en regla, l'entitat creditora procedirà a la seua implementació en un termini màxim de 15 dies.

RECOMANACIÓ: SOL·LICITEU EL SEGELL D'ENTRADA: NOM, CÀRREC I DATA D'ENTRADA.

Els interessats han de contactar amb les seues entitats financeres per a tramitar l'expedient per a la moratòria. L'edil d'Habitatge comenta que s'ha habilitat el correu electrònic dduenyas@crevillent.es per a qualsevol dubte respecte a aquest tema i/o en relació a les ajudes al lloguer.

Segons Gema Candelaria Asencio és important que es coneguen aquestes mesures “amb la finalitat de pal·liar l'angoixa que provoca la pèrdua d'ocupació i/o ingressos causada per aquesta crisi i que afecta les famílies a l'hora de fer front al pagament d'hipoteques”.

Pujar