elperiodic.com
SELECCIONA IDIOMA
Castellano

El Ple Ordinari de juliol acorda l'adhesió de l'Ajuntament de Crevillent a la Agència Valenciana de Protecció del Territori

El Ple Ordinari de juliol acorda l'adhesió de l'Ajuntament de Crevillent a la Agència Valenciana de Protecció del Territori
  • Aquest organisme autònom adscrit a la Conselleria d'Urbanisme assumirà la competència exclusiva en matèria de disciplina urbanística respecte a infraccions greus o molt greus en sòl no urbanitzable

MÉS FOTOS
El Ple Ordinari de juliol acorda l'adhesió de l'Ajuntament de Crevillent a la Agència Valenciana de Protecció del Territori - (foto 2)

En el Ple Ordinari del passat dilluns, 26 de juny, es va acordar l'adhesió de l'Ajuntament de Crevillent a la Agència de Protecció del Territori amb el vot favorable de l'equip de govern i dels grups del Partido Popular i Ciudadanos, segons informa Manuel Penalva Alarcón, primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme.

Si bé l'adhesió a aquest organisme era voluntària conforme disposa la normativa que el regula, la Corporació municipal ha decidit per àmplia majoria acollir-se, perquè això redundarà de manera favorable en l'extraordinària càrrega de treball que suporten els serveis tècnics i d'urbanisme de l'Ajuntament, i així es podrà optimitzar millor els recursos personals que es disposen.

Aquesta mesura, indica Manuel Penalva, suposa la delegació per part de l'Ajuntament de Crevillent en l'Agència de la competència exclusiva en matèria de protecció del territori, sanció i restauració de la legalitat urbanística, respecte a infraccions urbanístiques greus o molt greus en sòl no urbanitzable, comú o protegit. I aquest acord repercuteix tant a les infraccions que es produïsquen a partir de la publicació en el DOGV de l'acord d'adhesió, com les infraccions que es produïsquen amb anterioritat de les quals encara no s'haja iniciat cap procediment municipal.

Quan entre en vigor aquesta adhesió, l'Ajuntament es limitarà a comunicar a la Agència Valenciana de Protecció del Territori totes les infraccions urbanístiques susceptibles de qualificar-se com a greu o molt greu en sòl no urbanitzable, i a remetre l'acta de denúncia o inspecció signada pel funcionari competent i la documentació municipal que li siga requerida.

Finalment, conclou Penalva, en haver acordat l'Ajuntament de Crevillent l'adhesió abans del 31 de juliol de 2021, serà considerat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per al nomenament dels representants municipals en l'òrgan de direcció de l'Agència.

Pujar