3 de juny de 2020 3/6/20

L'Ajuntament de Crevillent presenta el pressupost per a 2020

L'Ajuntament de Crevillent presenta el pressupost per a 2020 - (foto 1)
  • Els pressupostos, presentats a temps per primera vegada en anys, inclouen l'augment de la plantilla de la Policia Local i la remodelació del Parc Nou i del Mercat Municipal

L'Ajuntament de Crevillent ha presentat el pressupost per a 2020. Una notícia que es converteix pràcticament en un momento històric per al consistori del municipi, ja que des de fa diversos anys no s'havia aconseguit entregar aquest document dins del temps establit.

Comencen així els tràmits per a l'aprovació del pressupost de l'any 2020, que ascendirà a un total de 24,7 milions d'euros (24.686.214,6 € exactament), superant en 3 milions a l'últim pressupost aprovat de l'any 2018. D'aquesta forma es dona solució al problema del pressupost prorrogat del passat any, un pressupost que no es va poder aprovar perquè l'anterior govern el va presentar en solitari dos dies abans de les eleccions.

Un dels principals punts a destacar del document és l'ampliació de la plantilla de la Policia Local, que té com a objectiu augmentar la seguretat en el municipi (amb 3 Inspectors, 5 Oficials i 4 Agents). L'increment de la partida de personal permetrà comptar amb 19 noves contractacions que eixiran a concurs i servirà per a complir amb l'obligat compliment legislatiu en matèria de retribucions salarials.

A més, la partida destinada a noves inversions es duplica passant dels 1,8 milions d'euros de l'anterior pressupost de 2018 als 3,6 milions d'euros estipulats per al 2019 degut, principalment, a la inclusió dels projectes de renovació del Parc Nou i la remodelació del Mercat Municipal, que permetrà la retirada de l'amiant de la teulada del mercat municipal, la creació d'una nova seu de l'Orfeó Crevillentí i la instal·lació d'ascensors,  entre altres.

S'incrementa també l'import destinat a la Regidoria de Festes per a consolidar la celebració de les Festes Patronals del municipi. D'altra banda, les subvencions a entitats representatives de Crevillent es mantenen en els mateix nivells que anys anteriors. El regidor d'Economia i Hisenda ha posat l'accent que no s'ha realitzat cap pujada d'impostos ni de les taxes municipals per a l'exercici del 2020.

Gregorio Díaz-Marta ha informat que aquest pressupost s'ha hagut d'adaptar a la baixada d'impostos provocada per la disminució significativa dels ingressos i transferències de l'Estat. Això últim, provocat per la disminució d'impostos de l'IBI i de la taxa de recollida de fems realitzada per l'anterior corporació, que ha donat com a resultat que el govern central retalle les transferències corrents per considerar que l'Ajuntament disposa de suficients recursos.

És per aquest motiu que la Regidoria d'Economia i Hisenda ha optat per la prudència a l'hora de quadrar els comptes municipals. Malgrat una baixada d'ingressos –comenta Gregorio Díaz-Marta- des del govern municipal s'ha aconseguit un equilibri pressupostari mitjançant l'estalvi en partides pressupostàries, en les quals no s'ha gastat la seua totalitat, i ampliant l'import en altres partides que ho necessitaven.

Pujar