17 de gener de 2021 17/1/21

L'Ajuntament de Crevillent aprova ajudes a diversos col·lectius en el Ple de maig

L'Ajuntament de Crevillent aprova ajudes a diversos col·lectius en el Ple de maig - (foto 1)
  • El Consistori ha ratificat les bases d'ajudes a la mobilitat dels universitaris, a AMPAS, AFAS i centres educatius, i per a la formació musical i artística

  • Ha sigut aprovada també la concessió d'ajudes en l'àmbit de Serveis Socials, un Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i l'ampliació excepcional de l'horari per a les terrasses de bars i restaurants

MÉS FOTOS
L'Ajuntament de Crevillent aprova ajudes a diversos col·lectius en el Ple de maig - (foto 2)
L'Ajuntament de Crevillent aprova ajudes a diversos col·lectius en el Ple de maig - (foto 3)

Crevillent ha celebrat aquest matí la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del mes de maig, sessió que s'ha realitzat per videoconferència a conseqüència de la pandèmia del Covid-19. Entre els punts de l'Ordre del dia ha destacat l'aprovació de diversos programes d'ajudes  corresponents a les àrees d'Educació, Cultura i Serveis Socials, al costat de l'aprovació del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals i de la possibilitat d'ampliació de l'horari d'obertura de les terrasses de bars i restaurants.

En primer lloc s'han aprovat per unanimitat les bases per a la concessió de les ajudes a estudiants universitaris que han cursat els seus estudis en programes d'intercanvi internacionals durant el curs 2019-2020. Estes ajudes tenen per finalitat complementar econòmicament les beques de mobilitat que reben els alumnes universitaris i pretenen promoure i incentivar la mobilitat dels estudiants crevillentins mitjançant els intercanvis amb universitats estrangeres. L'import total que l'Ajuntament destinarà a aquestes ajudes serà de 6.300 €.

També han sigut aprovades les bases de les ajudes per a la formació musical, dansa i arts escèniques per al curs 2019-2020, que serviran per a completar la formació acadèmica dels músics i artistes de la localitat amb projecció de dedicar-se professionalment a l'activitat musical, de dansa o d'arts escèniques. S'atorgaran ajudes per una quantia total de 7.350 euros a fi de contribuir al foment de la cultura artístic-musical de Crevillent, i donada la tradicional afició de la població crevillentina a aquesta manifestació artística, amb la presència de diversos grups polifònics, agrupacions instrumentals i entitats de dansa de gran rellevància.

D'altra banda, s'ha dut a terme l'aprovació de les bases per a les ajudes a AMPAS, AFAS i centres educatius de Crevillent. L'objecte d'aquestes subvencions és fomentar la participació dels escolars matriculats en els centres educatius de la localitat, en activitats de conscienciació, conservació i divulgació del medi ambient natural i urbà, culturals, i esportives. Per tant, aquest programa preveu impulsar activitats relacionades amb la formació i conscienciació de conductes dirigides a la protecció del medi ambient natural i urbà, la immersió en els continguts culturals de la localitat i el foment d'activitats relacionades amb les pràctiques esportives, buscant la promoció d'hàbits de vida saludables que repercutisquen positivament sobre l'estat de salut dels escolars i que servisquen per a corregir les taxes d'obesitat infantil. La quantitat que es destinarà a finançar la present convocatòria serà de 5.000 €.

Han sigut ratificades a més les bases per a la convocatòria de subvencions en l'àmbit de Serveis Socials, per a la seua concessió a entitats d'interés social, sense ànim de lucre, l'àmbit d'actuació del qual siga l'acció social dins dels seus vessants preventiva, assistencial, promocional i rehabilitadora. Els projectes hauran d'emmarcar-se en algun dels següents àmbits d'intervenció i comptaran amb el següent pressupost:  atenció a situacions de vulnerabilitat i/o exclusió social, atenció a la família i infància (38.500 €); atenció a persones majors i dependents i prevenció o tractament de malalties (9.450 €); atenció en l'àmbit de la prevenció comunitària (2.000 €) i cooperació en l'àmbit internacional (1.600 €).

Un altre dels punts de l'Ordre del dia del Ple ha sigut la modificació de l'Annex I de l'Ordenança municipal per a la concessió de llicències d'ocupació i aprofitament de terrenys d'ús públic per taules, cadires i ombrel·les. Una mesura proposada per a minorar els perjudicis econòmics de bars i restaurants i que possibilitarà l'ampliació fins a una hora dels horaris establits per a les terrasses, quan existisquen raons degudament justificades i de manera excepcional, fins que cesse de la situació que ho origine, i ateses les disposicions legals existents en matèria de contaminació ambiental i acústica.

Quant a les mocions, la presentada per VOX sobre “Plus Vàlua per Herència” ha sigut rebutjada amb el vot a favor de Ciutadans, l'abstenció del PP i els vots en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, mentre que la de Ciutadans, en referència a la inclusió en el règim d'ajudes als autònoms perquè cotitzen a mutualitats professionals de previsió social com a règim alternatiu al RETA, ha sigut aprovada per unanimitat. Finalment, la moció del PP sobre reducció de les taxes universitàries per al curs 2020-2021 ha comptat amb els vots a favor de Ciutadans i VOX, i amb els vots en contra de PSOE, L’Esquerra i Compromís, sent finalment rebutjada.

Pujar