25 de novembre de 2020 25/11/20

No hi haurà pujada de la Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans per als habitatges habituals de Crevillent

No hi haurà pujada de la Taxa de Recollida de Residus Sòlids Urbans per als habitatges habituals de Crevillent - (foto 1)
  • La modificació per a l'any pròxim de la taxa de fem no afectarà els habitatges habituals

El Regidor de Bon Govern i Hisenda, Gregorio Manuel Díaz-Marta, ha informat que s'ha aconseguit regularitzar una situació anormal i discriminatòria, on la majoria de la ciutadania amb un habitatge habitual sufragava la majoria del cost de la taxa de fem i on pagaven menys les segones residències, els habitatges buits i els camps. S'ha treballat intensament per a regularitzar una situació anòmala i que no és habitual en altres municipis del nostre entorn.

Per tant, finalment no hi haurà pujada per a aquelles famílies que només disposen d'un habitatge habitual. Aquesta mesura afectarà a més d'11 mil habitatges habituals que no incrementaran la taxa, com es preveia en un primer moment.

Recorda Gregorio Díaz-Marta que l'anterior govern va deixar un dèficit en el cost del servei de prop de 800 mil euros ja que actualment els costos directes i indirectes de la recollida, tractament, valorització i eliminació dels residus, segons els serveis econòmics municipals és de més de 2 milions d'euros, mentre es recapta per la taxa poc més de 1,2 milions d'euros.

Un dèficit que han d'assumir les arques municipals i pagar tots per igual, tinguem un habitatge, dos o tres, la qual cosa és absolutament regressiu des d'un punt de vista fiscal.

Per al pròxim exercici, i amb la finalitat de corregir aquest dèficit, s'ha procedit a la modificació de l'Ordenança Municipal, equiparant-la de manera aproximada als municipis limítrofs del nostre entorn aplicant el principi de generalitat i de progressivitat. En definitiva, perquè pague més qui més té.

El rebut d'aquesta taxa que sí que procedirà a la seua modificació seran les segones residències, que amb anterioritat únicament pagaven el 25% de la totalitat del rebut, d'aquesta forma es pretén brindar amb el principi d'igualtat i no discriminació per tinença d'una segona o tercera residència. En matèria d'empreses i negocis, que tenint en compte són els majors productors de residus sòlids, la seua tarifa s'actualitza i incrementa segons la seua capacitat de generació d'aquests residus.

Per a l'edil de Bon Govern s'espera equiparar la balança i recuperar el dèficit del servei amb al voltant de 300.000 €, que correspon a la pujada del Consorci de Residus. És important corregir aquesta situació per a poder destinar recursos a noves despeses ocasionades per la COVID-19.

La consolidació fiscal de l'IBI que planteja l'Ajuntament té per objecte el manteniment i ampliació dels serveis públics en una situació de pandèmia, mantindre la inversió pública per a dinamitzar la nostra economia local i fer front a programes d'ajudes i d'ocupació per a minorar la crisi provocada per la pandèmia.

L'any 2020 està sent el més estrany i difícil per a tots els ajuntaments, la COVID-19 ha destrossat els pressupostos pensats per a un any normal, contínuament hem hagut de passar fons a comptes per a ajudar a persones, famílies, emprenedors etc. d'assignacions pressupostàries que a causa de la pandèmia no es pogut utilitzar, fonamentalment del pressupost de festes i d'activitats que no s'han realitzat.

Cal recordar que enguany s'han destinat més de mig milió d'ajudes a xicotets comerciants, emprenedors, professionals, restauradors i d'hostaleria amb la finalitat d'ajudar-los amb motiu de tancament dels seus negocis, disminució d'ingressos i nous costos per mesures extraordinàries de caràcter sanitari. Ajudes que no té precedents en aquest Ajuntament. 

Per a l'any 2021 les previsions no són gens esperançadores i es preveu un altre any difícil. El Govern del Canvi ha hagut de triar entre pujar l'IBI o retallar obres i serveis i s'ha optat per incrementar el tipus impositiu de l'IBI del 0.645% al 0.72%, coeficient molt per davall del que apliquen altres localitats pròximes com el cas de Novelda amb 1.01%, Petrer amb 0.97%, Sant Joan 0.85%.

Cal recordar que el PP el va arribar a pujar fins al 0.9 i que després va realitzar diversos “catastrazos” el que li va permetre una rebaixa insostenible només per qüestions electorals, sense tindre en compte el mal que realitzava a les arquejar municipals en els exercicis futurs.

Per a aquest Govern Municipal és important mantindre els serveis públics municipals, i la inversió pública com a motor de l'economia privada i per això tractem de realitzar un pressupost el més equilibrat possible tenint en compte que l'any que ve necessitem recuperar ocupació i inversió.

Cal no oblidar tampoc que en els pròxims anys Crevillent disposarà de noves infraestructures com el Teatre Chapí en el qual caldrà posar-lo en funcionament, de la mateixa forma que les millores al Parc Municipal.

Hem de secundar i dotar de mitjans als Serveis Socials que atenguen persones, famílies i situacions d'exclusió social. Els serveis de sanitat es veuran reforçats, les desinfeccions hauran de continuar en col·legis, centres municipals i entitats públiques, un llarg etc. que ens obliguen a aportar majors recursos. La nostra intenció com a Govern responsable és ajudar als nostres ciutadans i per a això necessitem i demanem a la població un major esforç fiscal. I com a contraprestació dotarem d'ajudes per a aquells crevillentins i crevillentines amb dificultats per a poder pagar els seus impostos o facilitar els fraccionaments.

Pujar