8 d’agost de 2020 8/8/20

El Govern municipal de Crevillent sol·licita ajudes de l'IVACE per a projectes d'inversió als polígons industrials

El Govern municipal de Crevillent sol·licita ajudes de l'IVACE per a projectes d'inversió als polígons industrials - (foto 1)
  • La sol·licitud de les subvencions a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial per a projectes de millora, modernització i dotació d'infraestructures als polígons I-4, Catxapets, Faima i Crevillent Industrial ascendeix a 774.554 euros

MÉS FOTOS
El Govern municipal de Crevillent sol·licita ajudes de l'IVACE per a projectes d'inversió als polígons industrials - (foto 2)

L'Ajuntament de Crevillent ha aprovat hui 13 de febrer al Ple extraordinari la sol·licitud d'ajudes per a projectes d'inversió per a la millora, modernització i dotació d'infraestructures i serveis a polígons, àrees industrials i enclavaments tecnològics per a l'exercici 2020.

Aquestes ajudes, convocades per l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), compten amb l'aprovació de les Memòries Tècniques redactades per l'Oficina de Gestió Industrial de Crevillent (OGIC) per a la realització d'actuacions de millora de la sostenibilitat ambiental, de la imatge, la mobilitat i les infraestructures dels polígons industrials i la seua inclusió en la convocatòria d'ajudes obertes per al 2020.

L'import total per a les actuacions a realitzar als quatre polígons industrials per als quals se sol·liciten les ajudes ascendeix a la quantitat de 774.554 euros, amb un pressupost per al Polígon de Catxapets de 200.000 euros, el Polígon de Crevillent Industrial de 174.554 euros, el Polígon de FAIMA de 200.000 euros, i el Polígon I-4 de l'Estació de 200.000 euros.

Amb la sol·licitud d'aquestes ajudes es contribuirà a millorar la imatge i els serveis de les àrees industrials dels polígons, amb l'objectiu primordial que aquestes millores repercutisquen positivament i directament en els treballadors i la imatge del municipi, així com en les empreses.

Les memòries tècniques han sigut preparades per l'Oficina de Gestió Industrial de Crevillent (OGIC), a la qual el regidor d'Urbanisme i Indústria, Manolo Penalva, agraeix la seua total disposició en tot moment i la seua sencera dedicació, així com la seua professionalitat en la preparació de la documentació necessària per a la sol·licitud d'aquestes ajudes, perquè sense la seua col·laboració haguera sigut molt difícil arribar a temps a la sol·licitud de les ajudes atés l'escàs termini de presentació donat per la Conselleria d'Indústria.

Les actuacions a realitzar als Polígons Industrials per als quals se sol·liciten aquestes ajudes són:

  • Obra civil per a la implantació de fibra òptica i altres telecomunicacions, amb la creació d'un punt d'interconnexió des del qual les diferents empreses es puguen connectar i amb el qual es potenciarà i augmentarà la velocitat de les telecomunicacions.

  • Vigilància a través de circuit tancat de televisió connectat a la Policia Local.

  • Actuacions que milloren de la mobilitat urbana, entre les quals un carril bici que permeta la connexió amb els accessos principals als polígons des dels nuclis urbans de Crevillent.

  • Millora de l’enllumenat públic, mitjançant mesures d'eficiència energètica o energies renovables.

  • Servei contra incendis, amb la redacció i implantació del Pla de Seguretat contra Incendis.

  • Implantació d'Ecoparc o de sistemes de gestió de residus per a la recollida i selecció de diferents tipus de residus especials, actuació a realitzar al Polígon de Catxapets.

  • Millora de zones verdes i la seua implantació sobre el viari de zones i recorreguts biosaludables.

  • Creació d'una ferramenta web amb informació de cada polígon industrial accessible a IVACE, amb descripció de les característiques del polígon, informació per a tramitacions administratives, superfície ocupada i disponible, grandàries de parcel·la disponibles, característiques dels vials, dotacions i serveis, delimitació espacial i connexions per carretera.

  • Millora viària amb l'adequació de la pavimentació, col·locació de mobiliari urbà, establiment d'enllumenat públic eficient energèticament, així com amb la creació de places d'aparcament per a vehicles tipus turisme.

  • Senyalització i identificació de carrers amb la substitució de cartells identificatius de carrers i senyals deteriorats i a la creació d'un mapa del polígon industrial amb la identificació de les empreses i la ubicació dels usuaris.

  • Senyalització horitzontal i vertical de trànsit.

  • Subministrament de xarxa de gas a alta i baixa pressió al Polígon de Crevillent Industrial, considerant que actualment el confrontant Polígon Faima compta amb xarxa de gas, que permetrà donar continuïtat a la dotació mitjançant la instal·lació d'una xarxa de canonades per a la distribució de gas de polietilé.

Amb aquestes actuacions el govern municipal, a través de la Regidoria d'Urbanisme i Indústria, pretén, després de molts anys sense quasi inversió ni actuacions en polígons industrials, reactivar la política industrial de l'Ajuntament que situe de nou a la indústria de Crevillent en el lloc que es mereix.

“Volem que Crevillent siga un referent industrial no sols a la província d'Alacant, sinó a tota la Comunitat Valenciana, donat l'important potencial que atresora i les seues immillorables comunicacions, que atraga a noves empreses i consolide les existents, amb la finalitat primordial de crear riquesa a la localitat, cosa que sens dubte comportarà la creació d'ocupació” afirma Manuel Penalva.

Pujar