22 de gener de 2021 22/1/21

Convocatòria de les ajudes a estudiants universitaris en programes d'intercanvi internacionals en Crevillent

Convocatòria de les ajudes a estudiants universitaris en programes d'intercanvi internacionals en Crevillent - (foto 1)
  • La Regidoria de Cultura de Crevillent indica que els alumnes que reunisquen els requisits podran optar fins a un màxim de 100 € per mes complet d'estada a l'estranger

MÉS FOTOS
Convocatòria de les ajudes a estudiants universitaris en programes d'intercanvi internacionals en Crevillent - (foto 2)

La Corporació Municipal en Ple, en la sessió del  passat dilluns dia 25 de maig, va aprovar les bases per a la concessió d'ajudes  a estudiants universitaris amb beques d'estudis en programes d'intercanvi internacionals corresponents al curs 2019-2020.

Aquestes ajudes són valorades pel Consell Rector de l'Ateneu Municipal de Cultura, on s'estudien i aproven inicialment aquestes bases per a ser dictaminades en la Comissió informativa de Cultura i ser aprovades definitivament pel Ple de la Corporació.

Es va aprovar una despesa per a aquestes ajudes per import de 6.300 €, que es repartirà entre totes les persones interessades que presenten les seues sol·licituds correctament  i que reunisquen els requisits. Es concedirà fins a un màxim de 100 € per estudiant i mes complet d'estada.

L'objectiu de les ajudes és donar suport a la formació universitària dels crevillentins i crevillentines que estudien en programes d'intercanvis internacionals dins de les diferents universitats, i estan destinades únicament als alumnes que han sigut a l'estranger durant el curs 2019-2020.

L'extracte de les bases es publicarà en el BOP d'Alacant a mitjan juny, data a partir de la qual els interessats podran presentar les sol·licituds, durant un termini de 15 dies. Però tant les bases com els annexos ja es poden consultar en la web de l'Ajuntament, en el portal de Cultura, concretament en l'apartat de “Beques, Ajudes i Subvencions” perquè els alumnes interessats puguen començar a recopilar la documentació necessària per a la  seua sol·licitud.

Des de la Regidoria de Cultura indiquen que quan es faça efectiva la publicació en el BOP d'Alacant s'informarà públicament. I afigen que per a solucionar qualsevol consulta o dubte es pot enviar un correu a casacultura@crevillent.es o sol·licitar una cita prèvia per a l'atenció presencial en el mateix correu.

Pujar