18 de gener de 2021 18/1/21

La Conselleria d'Educació concedeix una subvenció de 34.753,45 € per al Gabinet Psicopedagògic i Social Municipal

La Conselleria d'Educació concedeix una subvenció de 34.753,45 € per al Gabinet Psicopedagògic i Social Municipal - (foto 1)

  És un servei Municipal públic que depén de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Crevillent.

  La finalitat i els àmbits d'intervenció se centren en l'atenció a la població de Crevillent, tant en l'àmbit educatiu, personal i social, així com la intervenció sociopsicopedagógica als centres educatius d'Educació Infantil i Primària que tenen adscrits.

  Els Centres adscrits a aquest Gabinet són tots els Centres d'Educació d'Infantil i Primària de la localitat, exceptuant els Centres Ntra. Sra. de l'Esperança, Miguel Hernández i els Centres de les pedanies que són atesos pel Servei Psicopedagògic Escolar de la Conselleria d'Educació.

  El Gabinet Psicopedagògic Municipal està compost per una psicòloga,  dues pedagogues, una treballadora social i una integradora social i entre les seues funcions més importants, a part de la d'atenció en  l'àmbit educatiu en els Centres escolars, estan la tramitació de les Ajudes de Llibres per a Educació Infantil, la coordinació cada any del procés de matriculació, el seguiment del Programa d'Absentisme Escolar i l'atenció individualitzada a les famílies que ho necessiten.

  El Regidor d'Educació, Jesús Ruiz, ha manifestat que amb aquesta subvenció s'ajuda a mantindre un servei que des de l'Ajuntament es ve donant als escolars crevillentins i a les seues famílies i les actuacions de les quals són valorades positivament per tota la comunitat educativa i que el compromís del Govern Municipal és donar continuïtat a aquest servei en els Centres escolars adscrits.

  Pujar