16 de gener de 2021 16/1/21

El Consell Escolar Municipal aprova la unificació dels col·legis Pintor Julio Quesada i Mestra Pilar Ruiz de Crevillent

El Consell Escolar Municipal aprova la unificació dels col·legis Pintor Julio Quesada i Mestra Pilar Ruiz de Crevillent - (foto 1)
  • Els dos centres educatius passaran a formar un únic Centre d'Educació Infantil i Primària per a facilitar l'organització administrativa, pedagògica i millorar l'aprofitament dels recursos i serveis

En el Consell Escolar Municipal, celebrat dimecres passat, es va aprovar la unificació dels col·legis Mestra Pilar Ruiz i Pintor Julio Quesada, que passaran a formar un únic Centre d'Educació Infantil i Primària (CEIP).

L'actual situació de ser dos col·legis diferenciats un, el Mestra Pilar Ruiz, només d'Educació Infantil i un altre, el Pintor Julio Quesada, destinat únicament a l'Educació Primària, ve determinada pel problema urbanístic que en el seu moment va suposar la presència d'un canal que va fer que s'haguera de separar els dos centres amb diferents etapes educatives, passant a tindre dos equips directius i dues associacions de mares i pares. En alguns casos recursos com el menjador escolar han sigut compartits, mentre que en uns altres cada centre ha tingut els seus propis.

Segons Jesús Ruiz, regidor d'Educació, la decisió del Consell Escolar Municipal ha sigut presa sobre la base de la sol·licitud que han realitzat els Consells Escolars dels dos centres, que han aprovat aquesta unificació per a facilitar la seua organització administrativa i pedagògica i millorar l’aprofitament de tots els recursos i serveis.

El fet que els dos edificis estiguen en un mateix recinte escolar tancat ha facilitat la unificació, que serà tramitada per la Direcció Territorial d'Educació per a la seua aprovació definitiva, encara que ja compta amb el vistiplau de la Inspecció Educativa.

A iniciativa de les dues comunitats educatives, el nom proposat per al nou centre és el de CEIP Julio Quesada-Pilar Ruiz i és el que es tramitarà a la Conselleria d'Educació per a la seua aprovació definitiva.

La unificació no afectarà les famílies matriculades en els dos centres ni al procés de matriculació, ja que els alumnes d'Educació Infantil del Centre Mestra Pilar Ruiz ja estaven adscrits d'ofici al Centre Pintor Julio Quesada.

En un altre punt de l'ordre del dia es va aprovar la modificació del Pla Edificant que afecta  el CEIP Miguel Hernández, ja que a la necessitat d'un nou gimnàs se li ha afegit la reforma de l'edifici d'Educació Infantil perquè tota l'etapa passe a estar en la mateixa edificació, incloent als alumnes de 2 anys.

Pujar