27 de novembre de 2020 27/11/20

El coronavirus afecta al 97% de les metal·lúrgiques valencianes

El coronavirus afecta al 97% de les metal·lúrgiques valencianes - (foto 1)

  L'estat d'alarma pel COVID-19 ha impactat en l'activitat del 97,5% de les empreses del sector *metalmecánico, i en un 72,3% de les mateixes l'abast ha sigut superior al 50%. Aquest és el resultat que llança l'enquesta realitzada per la Federació Empresarial Metal·lúrgica Valenciana (FEMEVAL) per a fer una primera valoració de l'impacte laboral i econòmic d'aquesta crisi sanitària en les empreses del metall, i de les perspectives sobre l'activitat a curt termini.

  La disminució de l'activitat productiva no s'ha traslladat simètricament en les plantilles que treballen o *teletrabajan en l'empresa. Sobre aquest tema, l'impacte de la plantilla afecta al 90% de les empreses, i l'impacte sobre més del 50% de la plantilla afecta al 64,9% de les empreses.

  Segons l'informe de FEMEVAL, la previsió de l'evolució de l'activitat empresarial a curt termini apunta a una reducció del 44% respecte del nivell actual o cap a una parada total del 33%, enfront d'un 11% que espera mantindre l'activitat.

  Entre els principals aspectes que estan afectant el normal desenvolupament de l'activitat destaquen el cessament de l'activitat dels clients, la falta de subministraments i/o matèries primeres, els problemes en el transport de productes i mercaderies, el cessament de l'activitat de serveis externalitzats, l'absència de personal per necessitats de conciliació, la problemàtica de mercat en països de destinació d'exportacions , així com, l'absència de personal per malaltia i per restriccions de transport públic.

  Les mesures més freqüents adoptades per a enfrontar la crisi sanitària són les de flexibilització d'horaris i permisos (gaudi de vacances o permisos retribuïts; flexibilitat horària establida en els Convenis Col·lectius del Metall; permisos no retribuïts per cura de persones dependents); la sol·licitud de ERTE; i el teletreball (21% de les empreses). Les mesures d'accés a la línia d'avals aprovades pel Consell de Ministres i de sol·licitud de la prestació extraordinària per cessament o disminució del 75% de l'activitat per a autònoms encara no estan generalitzades el seu ús.

  Segons FEMEVAL, un 59% de les empreses *metalmecánicas no han recorregut encara al teletreball, i el 31,1% que si l'utilitzen és per a un màxim del 25% de la plantilla. Així mateix, només un 9,9% tenen generalitzat la possibilitat de teletreball.

  Respecte als ERTE sol·licitats o en fase de sol·licitud, s'han demanat per força major en el 59,2% dels casos, enfront del 40,8% que ho estan tramitant per causes objectives.

  Sobre la disponibilitat de EPIs, les empreses del sector metalmecánico constaten la dificultat per a aconseguir les màscares i guants necessaris per a garantir totalment la seguretat del seu personal.

  Assenyalar que en l'enquesta elaborada per FEMEVAL han participat un total de 409 empreses de la indústria, comerç i serveis del metall, la qual cosa garanteix una xifra representativa de les dades obtingudes per al global del sector.

  La mostra es va realitzar el divendres 27 de març, per la qual cosa recull l'impacte de les primeres mesures preses amb l'establiment de l'estat d'alarma pel RD 463/2020, de 14 de març. Per tant, no recull la major repercussió derivada del Reial decret llei 10/2020, de 29 de març. Una vegada alçada aquesta limitació excepcional de l'activitat no considerada essencial, es tornarà a mesurar la repercussió que aquesta mesura ha tingut sobre l'activitat de les empreses de la indústria, els serveis i el comerç del metall valencià.

  Pujar