27 de novembre de 2020 27/11/20

La Conselleria d'Agricultura, Emergència Climàtica i Transició Ecològica convoca 13 places de personal tècnic de medi ambient

  • Els terminis de presentació i el detall del procés de concurs oposició es troben en el DOGV del 30 de març

  • Les persones aspirants hauran de preparar-se 70 temes de caràcter general i específic

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha obert la convocatòria de 13 places de cos superior tècnic de l'Administració de medi ambient.

El procediment de selecció és el de concurs oposició, i constarà, d'una fase d'oposició, amb caràcter eliminatori, i d'una segona fase de concurs obligatori.

Els detalls sobre els terminis de presentació i altres en relació amb el procés es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana del 30 de març en el següent enllaç: consultar ací

Amb aquesta convocatòria, la Conselleria amplia el seu personal superior tècnic de medi ambient per tal d'avançar en l'agilitat i resposta de l'Administració autonòmica.

La fase d'oposició, que comptarà fins a un màxim de 60 punts, constarà de dos exercicis, de caràcter obligatori i eliminatori, mentre que en la de concurs, amb una qualificació de fins a 40 punts, es tindran en compte els mèrits al·legats amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.

El temari de la part general està format per 25 temes relacionats amb legislació europea, espanyola i autonòmica, mentre que la part específica la formen 45 temes relacionats amb nombrosos aspectes del medi ambient.

Pujar