1 d’octubre de 2020 1/10/20

El Consell llança la segona convocatòria d'ajudes a la integració de cooperatives agroalimentàries de 2018

El Consell llança la segona convocatòria d'ajudes a la integració de cooperatives agroalimentàries de 2018 - (foto 1)

  La Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha llançat per 397.419 euros la segona convocatòria enguany per a la concessió de subvencions per a la integració cooperativa agroalimentària a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2018.

  Estes ajudes, que es poden consultar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana en el següent enllaç consultar ací , són compatibles amb el mercat interior, atés que tenen el caràcter de 'minimis'. Es tracta d'una convocatòria amb pressupost extraordinari per a posar a disposició de les cooperatives els imports sol·licitats. La primera convocatòria es va realitzar l'1 de març per 1.596.500 euros.

  L'objectiu és incrementar la dimensió de les entitats cooperatives, impulsant la concentració cooperativa i la intercooperació per a, d'esta manera, facilitar l'exercici d'activitats econòmiques i socials en l'àmbit rural, amb la millora de la qualitat, les condicions mediambientals i la capacitat de creació d'ocupació.

  En definitiva, es perseguix una orientació al mercat de les cooperatives, potenciar el seu nivell de competitivitat i la modernització de la seua oferta per a contribuir al seu desenrotllament i reforçar la seua posició en la indústria agroalimentària i en el comerç, tant en el mercat interior com a exterior.

  Es podran subvencionar les inversions materials, com a construcció, adquisició i millora de béns immobles, maquinària i béns d'equip, elements mòbils i programes informàtics. També es podran considerar els gastos de constitució de la nova entitat i d'assessoria per a la preparació del projecte d'integració i de la inversió auxiliable.

  Altres gastos

  A més, seran subvencionables els gastos de lloguer d'immobles destinats a oficines, així com material consumible, servicis de comunicacions, energia elèctrica, subministrament d'aigua i neteja de locals; assessorament jurídic, fiscal, laboral i elaboració d'auditories; retribucions del personal tècnic, d'administració i direcció, directament relacionat amb el projecte, incloent-hi els gastos de formació necessaris per a adaptar-se a la nova estructura.

  També seran auxiliables els gastos de personal derivats de l'adequació de les plantilles laborals, a la situació resultant després de la integració; dietes i gastos de viatge relacionats amb el procés d'integració, inclòs el lloguer de vehicles; gastos d'amortització dels actius que siga necessari desinvertir a causa de la integració, que hauran d'estar avalats per l'informe d'auditoria corresponent.

  Pujar