22 d’octubre de 2020 22/10/20

L’Ajuntament de Cocentaina aconseguix un romanent positiu de 4.091.133,69€

L’Ajuntament de Cocentaina aconseguix un romanent positiu de 4.091.133,69€ - (foto 1)

    Amb la liquidació de 2019 el consistori contestà obté els 4.091.000€ de romanent positiu, complint amb els paràmetres de la regla de la despesa i l’estabilitat, que la llei d’estabilitat i sostenibilitat pressupostaria ens marca a les entitats locals i un superàvit en termes de comptabilitat nacional de 500.822,23€.

    D’aquest superàvit cal tindre en compte l’últim Reial Decret 27/2020 del 4 d’agost de mesures financeres de caràcter urgent aplicables a les entitats locals, que serà el que ens marcarà la despesa del romanent, així com les pròximes decisions financeres i econòmiques de les entitats locals amb romanents de tresoreria positius.

    La Regidora d’Hisenda Mariona Carbonell explica “són moments d’incertesa a tots els nivells, podem dir que Cocentaina té una situació financera i de tresoreria favorable, però que amb la publicació d’aquest últim Reial Decret en el què cal prendre decisions per al futur econòmic del consistori contestà, sempre mantenint la bona estabilitat pressupostària que tenim”.

    Pujar